Mange læringspunkter fra bekjempelse av pukkellaks i Tanaelva

Arbeidet med pukkellaksfella i Tanavassdraget i 2023 vurderes som viktig i rapporten "Etablering og drift av pukkellaksfelle i Tanavassdraget 2023". Konstruksjonen bidro til viktige erfaringer som kan gi store forbedringer i det videre arbeidet med fellekonstruksjon.

Pukkellaksen er en fremmed og uønsket art i Norge som kan gjøre stor skade på lokale fiskearter og naturmangfoldet. Den kommer opp i elvene for å formere seg annethvert år (oddetallsår). I 2023 kom en ventet masseinvasjon av pukkellaks. De fleste lakseproduserende elvene i Finnmark ble sperret i nærhet av munningene i et forsøk på å stoppe den svartelistede fisken.

I Tanaelva ved Seidaholmen fikk Veterinærinstituttet i oppdrag av Miljødirektoratet å bygge en fiskesperre for å fange pukkellaks. Tana er Norges nest lengste elv og er regnet som verdens viktigste lakseelv for Atlanterhavslaks. Aldri før har det vært konstruert en tilsvarende sperre av slike dimensjoner i Norge, og det hvilte en viss spenning rundt installasjonen som både skulle stoppe pukkellaksen, slippe forbi atlanterhavslaksen og sørge for at pukkellaksen ble slaktet på en velferdsmessig forsvarlig måte. I det østre løpet forbi Seidaholmen ble det bygd en sperre med fangstbur og en slakteflåte for å håndtere pukkellaksfangsten. I det vestre løpet forbi Seidaholmen ble det bygd et ledegjerde som skulle lede det meste av fisken over i det østre løpet med felle.

-Dette er den første fella av denne typen som er bygd i Norge, så dette var nybrottsarbeid. Vi var spente på hvor godt den vil fungere, forteller Roar Sandodden fra Veterinærinstituttet som ledet arbeidet i Tana.

Fullskala-testing av konsept

Totalt ble det fanget og avlivet 7666 pukkelaks i fella.  ̶ Vi hadde håpet på å fange mer pukkellaks, men aktiviteten ved Seidaholmen i 2023 er først og fremst å betrakte som et pilotprosjekt der hoved-verdien besto i en tilnærmet fullskala-test av hvordan pukkelaks kan tas ut i et så stort vassdrag uten negative effekter på de stedegne fiskebestandene og de allerede sterkt reduserte bestandene av atlantisk laks, sier Sandodden.

Konklusjonen i rapporten som nå foreligger viser at antallet pukkellaks som ble tatt i 2023 i Tana ikke står i forhold til forhåpningene om et vesentlig uttak. Rapporten konkluderer bl.a. med at det passerte betydelige mengder pukkelaks gjennom ledegjerdet i det vestre løpet. Verdien av prosjektet vurderes likevel som svært stor. Arbeidet som ble gjennomført bidro til uttesting av de tekniske konseptene og hvordan disse fungerte ved varierende vannføring og vanntemperatur.

Verdifulle erfaringer

- Dette er viktige erfaringer, både i forhold til eventuelle framtidige tiltak i Tanaelva og i andre store elver, presiserer Sandodden. Han legger til at prosjektet innfridde på andre punkter satt av Miljødirektoratet ved at ikke oppsto skader eller uhell i løpet av prosjekttiden, og det ble heller ikke ble observert vesentlige skader på stedegen fisk som kan kobles mot sperregjerdet eller fangst- og sorteringssystemet.  Rapporten beskriver mange nyttige erfaringer med video-overvåkning, fangstbur og slakteflåten. Disse tar vi med oss i det videre arbeidet i å forbedre fella og pukkellaksbekjempelsen, avslutter Sandodden.

Les rapporten "Etablering og drift av pukkellaksfelle i Tanavassdraget 2023"

Veterinærinstituttet er nasjonalt kompetansesenter for bekjempelse av Gyrodactylus salaris og fremmede fiskearter.

Evalueringsrapport over alle tiltak mot pukkellaks i 2023

Den nasjonale kompetansegruppa for tiltak mot pukkellaks har samlet og oppsummert informasjon fra tiltakene i 2023. Roar Sandodden ved Veterinærinstituttet innehar rollen som sekretær i kompetansegruppa. Tiltakene som er finansiert av staten er en oppfølging av forslaget til nasjonal handlingsplan, som ble laget i 2021. Les rapporten "Evaluering av tiltak mot pukkellaks i Norge i 2023".

Les sak på Miljødirektoratets nettsider.

Les tidligere nyheter på vetinst.no om pukkellaksbekjempelse i Tanaelva:

Stadige forbedringer med fiskesperra ved Seidaholmen i Tanavassdraget

Klima- og miljøministeren besøkte pukkellaks-fella i Tanaelva i Finnmark

Del artikkel