Stadige forbedringer med fiskesperra ved Seidaholmen i Tanavassdraget

Arbeidet med å drifte fiskesperra ved Seidaholmen i Tanavassdraget i Finnmark fortsetter. Vannføringen har økt de seneste dagene og oppgangen av pukkellaks har økt i takt med dette. 3. august ble det slaktet 744 pukkellaks. Totalt er det nå tatt 6500 pukkellaks i fella.

Slaktelinja som er installert ute på en flåte i elva fungerer godt og har god kapasitet, samtidig som den er veldig skånsom for både fisk som skal slippes videre opp i vassdraget og for fisk forut for selve slaktingen, der fisk blir bedøvd før den bløgges og sendes i land. Deretter blir fisken hentet av Vardøbruket AS som utnytter dette til menneskemat så lenge kvaliteten er god nok.

Høster erfaringer gjennom nybrottsarbeid

Prosjektleder Roar Sandodden sier at mye har fungert bra, men ikke knirkefritt.

 –Det er første gang vi har bygd en fiskefelle i et så stort vassdrag som Tanavassdraget, så dette er nybrottsarbeid. Vi gjør stadige forbedringer og justeringer samtidig som vi høster gode erfaringer vi kan ta med oss videre, forteller han og fortsetter:

–Vi har også hatt problemer med å få Atlanterhavslaksen til å gå inn i fella. Denne er betydelig med forsiktig enn pukkellaksen. Dette har medført at vi har åpnet deler av fella med jevne mellomrom slik at Atlanterhavslaksen har fått fritt leide opp vassdraget. Dette har selvsagt også medført at en del pukkellaks har benyttet samme rute. Hensynet til Atlanterhavslaksen veier tyngst og muligheten for å åpne deler av fella av nettopp denne grunn har hele tiden vært en del av premissene for prosjektet understreker Sandodden.

Fiskefella ligger ved en holme, og det er kun det østre løpet som er stengt med et sperregjerde. I det vestre løpet er det bygd et ledegjerde som skal lede mest mulig fisk over i det østre løpet der fella ligger.

–Vi har hele tiden vært klar på at dette ikke er en sperre, men et ledegjerde. Så langt ser det ut som dette ledegjerdet har fungert en del dårligere enn vi håpet på, sier Sandodden.

Både dette ledegjerdet og selve sperra har vært overvåket med både video og sonar. Når dette materialet blir analysert, vil det gi et godt grunnlag for å evaluere deler av prosjektet. Prosjektet vil også levere viktig kunnskap og erfaringer som vil kunne komme til nytte i Tana og andre større vassdrag med tanke på 2025.

Prosjektet utføres på oppdrag fra Miljødirektoratet.

Les tidligere saker om Fiskefella i Tana:

Klima- og miljøministeren besøkte pukkellaks-fella i Tanaelva i Finnmark

Slik skal pukkellaksen i Tana fanges i sommer

Del artikkel