Bekrefter dreiesyke hos laks

Veterinærinstituttet bekrefter funn av parasitten Myxobolus cerebralis ved et anlegg i Nordland. Parasitten forårsaker dreiesyke hos laks. Utbredelsen i Norge er ikke kjent. 

Diagnosen bekreftet 

I midten av mai meldte Veterinærinstituttet om funn av parasitter forenlige med Myxobolus cerebralis i forbindelse med utredning av skjelettdeformiteter hos laks. Parasitten ble også påvist ved PCR-undersøkelse av såkalt strikkfisk. Da metoden ikke var validert ved Veterinærinstituttet, ble det designet en metode for å sekvensere en del av 18S rRNA genet hos M, cerebralis for å gjennomføre ytterligere kvalitetssikring av resultatene. Den genererte sekvensen var 496 nukleotider lang og ble sammenlignet med gensekvenser i Genbank. Denne sammenligningen viste 0 – 2 ulikheter (mutasjoner) sammenlignet med M. cerebralis sekvenser og 20 – 28 ulikheter sammenlignet med sekvenser fra andre Myxobolus arter.  

Konsekvenser for anlegget 

Etter funn av parasitten ble utsetting av rogn og settefisk fra anlegget stoppet, og Veterinærinstituttet fikk i oppdrag å gjøre risikovurderinger av flytting og utsetting av rogn og fisk. Risiko knyttet til flytting av et rognparti fra det berørte anlegget til et konkret støtteanlegg ble vurdert som lav og er derfor gjennomført. Lav risiko begrunnes med tre forhold; ingen vertikal smitte til rogn, ingen smitte mellom fisk i anlegg og lav sannsynlighet for å overføre smitte som eventuelt er i transportvann til fisk i støtteanleggets vannkilde gjennom avløpsvann. 

Ukjent utbredelse i Norge 

Dreiesyke er ikke en listeført sykdom i Norge og det gjennomføres ikke rutinemessig overvåkning. 

-Etter utsending av forrige nettmelding 14. mai i år, ble Veterinærinstituttet kontaktet av flere innen forskning og forvaltning som mener Myxobolus cerebralis er en utbredt parasitt. Det foreligger likevel svært begrenset dokumentasjon på dette. Det er derfor behov for kartlegging av forekomst i ville bestander, sier fagansvarlig for villfiskhelse ved Veterinærinstituttet, Åse Helen Garseth. 

 

Kontaktperson hos Veterinærinstituttet:

Åse Helen Garseth

Fagansvarlig villfiskhelse og Seniorforsker 1110
Vis telefonnummer
Send e-post

Del artikkel