Mette Valheim

Veterinær, patolog, forsker, Høyrisikoagens og patologi

Fagområder
Patologi
Mobilnr
+47 91720593
E-post
mette.valheim@vetinst.no

Faglig bakgrunn

Veterinær NVH, Doktor med vet

Forskningsprosjekter

Pandemic influenza A (H1N1) 2009 virus in pigs – infection dynamics, genetic variations and pathogenesis

En ny variant av influensa A H1N1, kjent som pandemisk H1N1-virus (pH1N1-09v) ble oppdaget våren 2009. De norske svinebesetningene har vært fri for svine-influensavirus til høsten 2009. Det er uklart om svin kan være reservoar for pH1N1-09v og/eller en ‘mixing-vessel’ mellom denne og andre subtyper av influensa, og derved gi opphav til nye varianter med zoonotisk potensiale. I dette prosjektet vil vi undersøke sykdomsdynamikken til pH1N1-09v i en naiv svinebestand, uten sirkulerende svineinfluensasmitte av andre varianter. Derfor er den norske svinebestanden spesielt velegnet for studier av effekter av den nye influensavarianten, da andre sykdommer ikke forstyrrer sykdomsbildet.
Prosjektperiode
2011 - 2013
Område
Antibiotikaresistens, Bakteriologi, Husdyrhelse, Patologi, VirologiEpidemiologi, Molekylærbiologi, Patologi, Serologi, Virologi, Zoonoser

SR-TSE-network: European network for surveillance and control of TSE in small ruminants (with emphasis on epidemiology, pathology and diagnostic tests

Formålet med prosjektet har vært å utvikle et varig nettverk for å muliggjøre en bedre forståelse og kontroll av TSE hos småfe. Nettverket har resultert i kunnskapsutvikling og spredning av kunnskap samt forbedret integrering av forskning på europeisk nivå.
Prosjektperiode
2003 - 2008
Område
Antibiotikaresistens, Bakteriologi, Husdyrhelse, Patologi, VirologiEpidemiologi, Molekylærbiologi, Patologi, Serologi, Virologi, ZoonoserEpidemiologi, Husdyrhelse, Patologi, Risikovurdering