Denne appen skal fortelle bonden hvordan kua er som mor

Som en del av videreutviklingen av moderne løsninger for norske melkeprodusenter som ønsker at ku og kalv skal gå sammen i fjøset, har Veterinærinstituttet utviklet appen KU-KALV-REG. Gjennom appen kan bøndene enkelt legge inn data om melkeveiing og om hvordan kua oppfører seg rundt kalven sin.

Stadig flere melkebønder ønsker å la ku og kalv gå sammen i fjøset, men har hittil manglet digitale verktøy for enkelt å registrere viktig informasjon om samværet mellom ku og kalv. Utviklingen og lanseringen av KU-KALV-REG-appen er en del av Veterinærinstituttets forskningsprosjekt SUCCEED, et prosjekt som startet opp i 2020 for å utvikle praktiske løsninger for dagens og morgendagens fjøs, hvor melkekyr kan ha kontakt med kalven sin. Flere næringsaktører tar del i prosjektet, blant annet TINE.

Melkebønder har i dag tilgang til flere digitale verktøy for å registrere informasjon om kua. Likevel kan de i dag ikke registrere informasjon om for eksempel hvordan kua oppfører seg som mor, noe som kan være nyttig i avl av melkekyr med gode morsegenskaper.

-De vil også kunne registrere detaljer om melkeveiing og hvor lenge en ku ammer kalven sin. KU-KALV-REG vil gjøre det mulig for oss å samle inn informasjonen og vi kan også vurdere behovet for å bygge inn registrering i allerede eksisterende systemer (Ku-kontrollen/Eana ku o.l). Registreringene bøndene gjør vil tas i bruk av forskerne, men vil også være nyttig for bøndene. Appen kan lastes ned på mobilen og skal samle inn data i hele 2023, eller til SUCCEED-prosjektet avsluttes. Vi håper at flest mulig vil bruke den, sier seniorforsker ved Veterinærinstituttet Julie Føske Johnsen.

Appen er gratis å laste ned og bruke, og alle som registrerer data er med i trekningen av et gavekort hver måned.

Tilbakemeldinger om appen kan sendes på e-post til julie.johnsen@vetinst.no

I denne videoen har vi intervjuet bonde i Vestby kommune, Line Borgerud Skøien. Hun er en av mange bønder som nå kan begynne å bruke appen KU-KALV-REG som Veterinærinstituttet har utviklet.

→ Her kan KU-KALV-REG-appen lastes ned


Appen kan også lastes ned ved bruk av denne QR-koden.Slik brukes appen: 

  • ​Hver gang en ku har kalvet og har blitt håndtert i forbindelse med melking, kan bonden registrere morsatferd. Denne informasjonen er nyttig for avlsforbedring i Geno, samt for bonden i valget om en ku skal gå med kalv igjen til neste år.
  • Når en kalv har blitt skilt fra kua, registrerer man dato for fullstendig separasjon og årsaken til separasjon.
  • Når man veier melken, kan det registreres at kua har blitt diet av en kalv, slik kan at veiingen korrigeres for kalvens antatte melkeinntak.
  • Det er en egen knapp i appen for at bonden kan sende bilder, tips og triks som de mener er viktig for å understøtte kontakt mellom melkekua og kalven.

→ Her kan du lese mer om SUCCEED-prosjektet.
→ Her finner du Forskningsbrosjyre fra TINE

Kontaktperson ved Veterinærinstituttet: 

Del artikkel