Egner moksidektin seg til behandling av hjernemark hos rein?

Hjernemark er en vidt utbredt parasitt blant rein i Norge og store sykdomsutbrudd er rapportert. Sykdommen forekommer oftest etter varme somre fordi utviklingssyklusen til parasitten er svært temperaturavhengig. Med et varmere klima kan vi forvente økt smittepress og sykdomsforekomst. En eventuell behandling mot hjernemark må gjennomføres før parasitten har nådd hjerne og ryggmarg – altså før reinen viser symptomer. Per i dag finnes det ingen egnede preparater til behandling av rein. MoksiMark prosjektet skal undersøke om langtidsvirkende moksidektin kan være aktuelt.

I det nylig sluttstilte FFL/JA Pilotprosjektet Parasitter på hjernen, et klimaproblem for rein (ReinBrain) undersøkte VI om det langtidsvirkende makrosykliske lakton ormekurpreparatet LongRange (virkestoff: eprinomectin) egnet seg til bruk hos rein. LongRange nådde høye nok nivåer i blodet hos rein til å ha antiparasittær effekt i 80 dager, noe som var kortere enn hos storfe og småfe (120-150 dager). Dessverre kunne høy mengde LongRange påvises i avføringen inntil 110 dager etter injeksjon hos rein, noe som er uheldig for miljøet og en av årsakene til at LongRange ikke har blitt godkjent til bruk hos husdyr i EU. Dette gjør det krevende å få import- og brukstillatelse for LongRange i Norge.

Det langtidsvirkende parasittmiddelet Cydectin LA (virkestoff: moksidektin) er derimot godkjent i EU til bruk hos produksjonsdyr. Det har varierende virketid på forskjellige parasitter (90-150 dager hos storfe, 44-111 dager hos sau). Denne noe kortere virketiden hos storfe og sau, sammenliknet med LongRange (120-150 dager) gjorde at vi i prosjektet ReinBrain valgte å teste ut LongRange. Korttidsvirkende moksidektinprodukter er blitt testet hos rein tidligere. Disse studiene har undersøkt behandlingseffekt av kortvirkende preparater mot tarmparasitter og brems, men har ikke undersøkt farmakologiske sluttpunkter.

I dette prosjektet ønsker vi å undersøke varigheten av Cydectin LA hos rein. Hvis langtidsvirkningen beskrevet hos storfe og småfe også gjelder for rein kan dette preparatet brukes til å gi målrettet forebyggende behandling i reinflokker med høy risiko for hjernemarksmitte.

Samarbeidspartnere

UiT Norges Arktisk Universitet

Prosjektleder

Rebecca K. Davidson

Start
2023-01-01
Slutt
2024-06-30
Status
Pågående
Finansiering
Andre Forskningsprosjekter
Forskningsområder
Husdyrhelse, Statistikk, Parasittologi