Magdalena Monika Owczarek-Koscielniak

Forskning kjemi og toksinologi

Presentasjon

Jeg er mastergrad i anvendt bioteknologi med doktorgrad i biovitenskap. Siden 2014 har jeg jobbet med isolering og karakterisering av sopper fra ulike miljøer. Jeg begynte på Veterinærinstituttet i 2022 som forsker innen mykologi.

Vis telefonnummer

Send e-post

Forskningsprosjekter

Jekyll & Hyde

Forskning på plastavfall som vektor for helseskadelige muggsopp og bakterier og bruk av muggsopp til nedbryting av plastavfall.

Prosjektperiode
2022 - 2027
Område
Biofilm, Miljø- og smittetiltak, Mykologi, Mykotoksiner