Import av grovfôr

I samarbeid Mattilsynet har Veterinærinstituttet utarbeiddet risikovurderinger for import av grovfôr, og på bakgrunn av denne har næringen utarbeidet en veileder for kjøpere og importører av grovfôr. Her har vi samlet relevant informasjon rundt import av grovfôr. 

Tørken sommer 2018 har skapt mangel på grovfôr som høy, halm og silo mange steder i landet. Ved slike tilstander kan det, for bønder og hesteeiere derfor være aktuelt å importere fôr.

Ved innførsel av grovfôr vil det alltid være en risiko for å få inn uønskede smittestoffer som kan gjøre dyr og mennesker syke. Veterinærinstituttet har, på oppdrag fra Mattilsynet vurdert smitterisikoen ved innførsel av grovfôr fra ulike områder.

Det er skrevet en foreløpig risikovurdering av innførsel av høy, halm og annet grovfôr fra EU og tredjeland. I denne rapporten ble det konkludert med at det er lav risiko for å få inn uønsket smitte ved innførsel av grovfôr fra Sverige og Finland. Men da disse landende også står overfor en liknende situasjon med tørke og grovfôrmangel har det vist seg å være vanskelig å skaffe fôr derfra. Med bakgrunn i denne situasjonen er det i tillegg utarbeidet en vurdering for smitterisiko ved innførsel av grovfôr fra enkelte tredjeland; Island, Canada og USA. Det har også kommet en vurdering fra Mattilsynet som sier at det er enklere enn antatt med import av fôr fra Island

Veiledere og faglige vurderinger

Aktuelle nyhetssaker

Andre relevante lenker