Fraråder import av grovfôr fra land med afrikansk svinepest

Denne saken er eldre enn to år

Veterinærinstituttet fraråder import av grovfôr fra land med afrikansk svinepest. Det fremgår av en foreløpig vurdering av smitterisiko ved import av grovfôr fra EU-land, som Veterinærinstituttet har gjort på oppdrag for Landbruks- og matdepartementet.

Langvarig tørkeperiode og varmt vært har ført til mangel på grovfôr i store deler av Sør-Norge. Et av spørsmålene som da stilles, er hvilke land det vurderes som trygt å importere fôr fra.

Landbruks- og matdepartementet ba Veterinærinstituttet vurdere hvor man kan anbefale å importere grovfôr fra, men uten at nye dyresykdommer introduseres til Norge. Grovfôr er for eksempel beitegress, surfôr (rundball og silo), høy og halm.

Veterinærinstituttet fraråder i vurderingen å åpne for import av grovfôr fra land med afrikansk svinepest. Den alvorlige smittsomme virussykdommen afrikansk svinepest er på fremmarsj i mange EU-land.

-Selv om afrikansk svinepest ikke smitter til drøvtyggere og hest, så fraråder vi import av grovfôr fra land hvor sykdommen finnes, fordi noe importert fôr kan ende som fôr til gris, som kan smittes av sykdommen. Sannsynligheten for at dette skal skje er liten, men konsekvensene store, sier Tormod Mørk, fagansvarlig for storfe ved Veterinærinstituttet.

Les mer om afrikansk svinepest >

Syrebehandling kan, ifølge Mørk, muligens redusere eller fjerne smittefaren, men dette er det i skrivende stund for lite kunnskap om. Dessuten vil det være vanskelig å kontrollere.

Sverige og Finland har ifølge Mørk en ganske lik sykdomssituasjon som Norge. Derfor vil det være gunstigst og liten risiko å importere grovfôr fra disse landene.

-Danmark er fri for afrikansk svinepest. Derfor er Danmark også et land man kan vurdere å ta inn fôr fra, sier Mørk.

Men noen smittsomme drøvtyggersykdommer, som paratuberkulose og salmonellainfeksjoner, forekommer hyppig i Danmark som i de fleste øvrige europeiske land. Disse kan overføres med fôr.

 -Import fra Danmark og andre EU-land er derfor ikke risikofritt, sier Mørk.

Mattilsynet har nå bedt Veterinærinstituttet om en risikovurdering av smittsomme dyresykdommer ved innførsel til Norge av høy, halm og annet grovfôr fra EU og tredjeland

Veterinærinstituttet forventer å levere risikovurderingen til Mattilsynet i løpet av uke 28, 2018.

Last ned foreløpig vurdering av smitterisiko ved import av grovfôr fra EU-land

En tilleggsvurdering av import fra USA, Canada og Island er gjort i ettertid. Les saken her

Del artikkel