Muligheter og smitterisiko ved innførsel av grovfôr

Denne saken er eldre enn to år

En foreløpig vurdering av smitterisiko ved innførsel av grovfôr viser at det av EU-landene kun er innførsel fra Sverige og Finland som gir lav risiko, men der er det også fôrmangel. Derfor er det gjort en tilleggsvurdering av tre andre land, Island, USA og Canada. Denne viser at det er liten risiko for utvalgte smittetrusler ved innførsel av grovfôr fra Island.

Tørken skaper mangel på grovfôr som høy, halm og silo mange steder i landet. For bønder og hesteeiere kan det derfor være aktuelt å importere fôr. Ved innførsel av grovfôr vil det alltid være en risiko for å få inn uønskede smittestoffer som kan gjøre dyr og mennesker syke. Veterinærinstituttet har derfor på oppdrag fra Mattilsynet arbeidet med å vurdere smitterisikoen ved innførsel av grovfôr fra ulike områder. Det er skrevet en foreløpig risikovurdering av innførsel av høy, halm og annet grovfôr fra EU og tredjeland. I denne rapporten ble det konkludert med at det er lav risiko for å få inn uønsket smitte ved innførsel av grovfôr fra Sverige og Finland. Men da disse landende også står overfor en liknende situasjon med tørke og grovfôrmangel har det vist seg å være vanskelig å skaffe fôr derfra. Med bakgrunn i denne situasjonen er det i tillegg utarbeidet en vurdering for smitterisiko ved innførsel av grovfôr fra enkelte tredjeland; Island, Canada og USA. Det har også kommet en vurdering fra Mattilsynet som sier at det er enklere enn antatt med import av fôr fra Island.

Les de faglige vurderingene:

I tillegg har Veterinærinstituttet og Mattilsynet hatt et åpent informasjonsmøte der muligheter og smitterisiko ved innførsel av grovfôr ble presentert.  Møtet ble streamet. Se presentasjonene og opptaket. (bare deler av møtet er med)

I etterkant av dette ble det avholdt et nettmøte Veterinærinstituttets facebook-side der det ble stilt spørsmål og gitt svar på aktuelle spørsmål om import av grovfôr.

Forskere fra Veterinærinstituttet har også skrevet en kronikk i Aftenposten vedrørende smitterisiko ved innførsel av grovfôr. Les saken her. 

Aktuelle lenker:

Mer informasjon om regler, krav og vurderinger ved innførsel av fôr finner du på Mattilsynets nettsider.

Del artikkel