Veiledere for kjøpere og importører av grovfôr

Denne saken er eldre enn to år

Husdyrnæringa, fôrbransjen, Veterinærinstituttet og Mattilsynet har samarbeidet om å lage en veileder for de som må kjøpe importert grovfôr på grunn av tørken i sommer. Det er også laget en veileder for importører.

Tørken i sommer har skapt mangel på grovfôr som høy, halm og silo mange steder i landet. For bønder og hesteeiere kan det derfor være aktuelt å importere fôr.

Ved innførsel av grovfôr vil det alltid være en risiko for å få inn uønskede smittestoffer som kan gjøre dyr og mennesker syke.

Nå har husdyrnæringa, fôrbransjen, Veterinærinstituttet og Mattilsynet har samarbeidet om å lage en veileder for de som må kjøpe importert grovfôr på grunn av tørken i sommer. Det er også laget en veileder for importører.

Last ned veilederne på nettsiden til Animalia >

Risikovurderinger

Veterinærinstituttet har i sommer vurdert smitterisiko ved import av grovfôr på oppdrag for Mattilsynet.

  • Veterinærinstituttet konkluderer at blant EU-landene er det bare import av grovfôr fra Sverige og Finland som er forbundet med lav smitterisiko.
  • Etter som det er fôrmangel også i Sverige og Finland, så gjorde Veterinærinstituttet en tilleggsvurdering av Island, USA og Canada. Konklusjonen er at det er liten risiko for utvalgte smittetrusler ved innførsel av grovfôr fra Island.

Les mer og last ned risikovurderingene >

Mer informasjon om regler, krav og vurderinger ved innførsel av fôr finner du på Mattilsynets nettsider >

Del artikkel