Biofilm

Biofilm er mikrobielle samfunn av mikroorganismer, som bakterier og sopp, som kommuniserer og samarbeider for å øke egen overlevelse.

Under visse betingelser kan mikroorganismer feste seg til overflater og bygge strukturerte mikrobielle samfunn ved hjelp av slim (matriks) som mikroorganismene skiller ut.

Noen arter er ikke selv i stand til å feste seg til overflater, men kan feste seg til mikroorganismer som greier dette. I biofilmen organiserer de ulike artene seg slik at de utnytter hverandres egenskaper, og kan kommunisere og samarbeide på mange ulike måter.  Strukturen i biofilmen gjør mikroorganismene mer motstandsdyktige mot ytre stress som f.eks. desinfeksjonsmidler, antibiotika og dårlige levekår.

Mikroorganismene i biofilmen kan være en kilde for sykdomsfremkallende mikroorganismer. Biofilm er et problem i mange sammenhenger, bl.a. for mat- og fôrproduksjon, i vannrør, i akvakulturanlegg og i sår. Derfor er det av stor betydning å hindre biofilmdannelse.

Mikroorganismer kan produsere biofilm på nesten alle overflater og kan være svært vanskelig å fjerne. Når biofilmer dessuten kan overleve i flere år, og ofte er motstandsdyktige mot mange desinfeksjonsmidler og antimikrobielle midler, prøver vi å finne nye og effektive metoder for å hindre biofilmdannelse.

Veterinærinstituttets forskning på biofilm fokuserer på sykdomsfremkallende mikroorganismer som Salmonella, E. coli, mycobacterier, Listeria, muggsopp og eggsporesopp. Veterinærinstituttet er partner i Senter for biofilmforskning.