Send inn prøve fisk

Bruk vår elektroniske tjeneste EPI for å sende inn prøver fra fisk. Ved bruk av innsendingsskjema, se informasjon om post og frakt ved innsending og finn riktig adresse

Innsendingsskjema

Det er flere fordeler ved å bruke vår elektroniske tjeneste EPI for innsending av fiskeprøver. Du kan fortsatt bruke innsendingsskjema ved behov. 

Innpakking og merking

Pakk prøvene i tre lag emballasje

  • Lekkasjesikre primærbeholdere (svaber med transporthylse, blodprøveglass, plastbeger, etc.).
  • Lekkasjesikker sekundærbeholder (spesielt viktig ved flytende prøver).
  • Tilstrekkelig sterk ytteremballasje (polstret pose, stiv papp, isopor etc.).
  • Merk alle prøver godt og entydig. Merkingen skal også angis på innsendingsskjemaet.
  • Alle pakker med biologisk prøvemateriale merkes i tillegg på ytteremballasjen med «BIOLOGISK STOFF, KATEGORI B» (bokstaver skal være minimum 6 mm høye) ved siden av merket.

Se for øvrig veileder for forsendelse av smittefarlig biologisk materiale.

Husk:

  • Unngå søl på emballasje/innsendingsskjema!
  • Sprøyter og hansker skal ikke brukes som emballasje.

Ønsker du å vite hva det koster?

Prisliste og analysetilbud