Bestill utstyr og medier

Prøvepakker bestilles nå gjennom vår nye nettbutikk: utstyrsbestilling.no

Merk at du forlater vetinst.no og en ny personvernserklæring gjelder for nettbutikken.

Prøvetakingsutstyr sendes til veterinærer og fiskehelsebiologer som vil benytte vårt diagnostikktilbud . Mindre kvanta kan sendes direkte til besetningseiere.

Merk at de tilsendte pakkene skal KUN benyttes til innsendelse for sitt beskrevne formål, med mindre annet er avtalt med en av Veterinærinstituttets ansatte.

Medier og reagenser kan bestilles her.