Bestill utstyr og medier 

Velg ønsket prøvepakke for å se detaljer. Du kan også bestille medier og reagenser

Prøvetakingsutstyr sendes til veterinærer og fiskehelsebiologer som vil benytte våre diagnostikkpakker. Mindre kvanta kan også sendes direkte til besetningseiere. Med utsending av ferdig adresserte konvolutter styrer Veterinærinstituttet hvor ulike prøver skal sendes, og dette kan variere over tid.

Merk at de tilsendte konvoluttene skal KUN benyttes til innsendelse av de aktuelle pakkene, og skal IKKE benyttes til andre typer prøver som skal sendes inn til Veterinærinstituttet.

De fleste av utstyrspakkene sendes ut gratis og er inkludert i analyseprisen, mens "diagnostikkpakke fisk" faktureres ved utsendelse. Se detaljer under hver enkelt utstyrspakke. 

Leveringstid er vanligvis 1-4 arbeidsdager 

 • Diagnostikkpakke fisk 

  Vi ber om at fiskeprøver registreres via vår elektroniske tjeneste EPI før innsending.

  Pris
  Pris per utstyrspakke er 330 NOK (mva og frakt kommer i tillegg). Dette faktureres ved utsendelse. Innsender betaler porto ved innsendelse av prøvene.

  Pakken inneholder:

  • 10 beholdere (ca 50 ml) med formalin 
  • 10 rør med RNAlater™, (eppendorfrør 1 ml) 

  Ved innsending skal:

  • Formalinboksene og RNAlater sendes til det laboratorium som fiskeoppdrettsanlegget sogner til

  Her kan du finne riktig adresse

  Pakken er lagt til bestillingslisten under.

 • Diaré-pakke kalv

  Til avføringsprøver (dyr <4 uker, >10 g) som undersøkes for rotavirus, coronavirus, E. coli F5 og Cryptosporidium parvum.

  Pris
  Denne utstyrspakken faktureres ikke ved utsending, men er inkludert analyseprisen (se prisliste).

  Inneholder:

  • Prøvetakingsutstyr (5 begre)
  • Innsendingsskjema
  • Prøvetakingsveiledning
  • Adressert/frankert konvolutt
  Pakken er lagt til bestillingslisten under.

 • Hud- og øre-pakke hund og katt

  Til hudsvaber/hudskrap eller øresvaber som undersøkes for bakterier og gjærsopp. Eventuell resistensundersøkelse er inkludert.

  Pris
  Denne utstyrspakken faktureres ikke ved utsending, men er inkludert analyseprisen (se prisliste).

  Inneholder:

  • Prøvetakingsutstyr (2 svabre med transportmedium)
  • Innsendingsskjema
  • Prøvetakingsveiledning
  • Infoskriv
  • Adressert/frankert konvolutt
  Pakken er lagt til bestillingslisten under.

 • Luftveis-pakke virologi storfe

  Det finnes 6 ulike varianter avhengig av hvilke(t) virus det ønskes undersøkt for – se prislisten for detaljer.

  • BRSV for inntil 3 dyr / BRSV for inntil 6 dyr
  • BCoV for inntil 3 dyr / BCoV for inntil 6 dyr
  • BRSV og BCoV for inntil 3 dyr / BRSV og BCoV for inntil 6 dyr
  • Til nesesvabre/skylleprøve som undersøkes for BRSV og/eller BCoV.

  Pris
  Denne utstyrspakken faktureres ikke ved utsending, men er inkludert analyseprisen (se prisliste).

  Inneholder:

  • Prøvetakingsutstyr (6 svabre + 2 rør virusmedium)
  • Innsendingsskjema
  • Prøvetakingsveiledning
  • Adressert/frankert konvolutt
  Pakken er lagt til bestillingslisten under.

 • Mastitt-undersøkelse storfe, sau og geit

  Kun besetninger i Hedmark, Østfold og Akershus skal sende prøver til Veterinærinstituttet og bestiller prøvetakingsutstyr fra oss. Resten av landet sender til Tine (utstyr til forsendelse dit bestilles på orghk@tine.no)

  Spesifiser om det ønskes pakke til besetningsspeneprøver (10 dyr) eller enkeltspeneprøver (1 dyr).

  Pris
  Denne utstyrspakken faktureres ikke ved utsending, men er inkludert analyseprisen (se prisliste).

  Inneholder:

  • Prøvetakingsutstyr
  • Innsendingsskjema
  • Adressert eske 
  Pakken er lagt til bestillingslisten under.

 • Parasittpakke storfe, geit, sau, hest og kamelider

  • Storfe: Til avføringsprøver (>10 g) som undersøkes for parasitter (se spesifisering av de 5 pakkene i prislisten). Alle pakkene inneholder samme utstyr. Ved innsendelse må man spesifisere hvilken av de 5 pakkene man vil ha.
  • Geit: Til avføringsprøver (>10 g) som undersøkes for mage-tarm-nematoder, koksidier og lungeorm.
  • Sau: Prøver for sau er delfinansiert av Animalia. Til avføringsprøver (>3 g) som undersøkes for mage-tarm-nematoder og koksidier.
  • Hest: Til avføringsprøver (>3 g) som undersøkes for mage-tarm-nematoder. Merk at det er samme pris for å undersøke inntil 5 hester, så pakken inneholder i utgangspunktet prøvetakingsutstyr til 5 dyr. Dersom det er av interesse å undersøke flere dyr (påfølgende dyr utover 5 faktureres per dyr) så oppgi i kommentarfeltet hvor mange dyr du ønsker prøvetakingsutstyr til.
  • Kamelider: Til avføringsprøver (>10 g) som undersøkes for mage-tarm-nematoder, koksidier og lungeorm.

  Pris
  Denne utstyrspakken faktureres ikke ved utsending, men er inkludert analyseprisen (se prisliste).

  Inneholder:

  • Prøvetakingsutstyr (hansker, lynlåsposer)
  • Innsendingsskjema
  • Prøvetakingsveiledning
  • Adressert/frankert konvolutt
  Pakken er lagt til bestillingslisten under.

Bestilling

Total pris: {{ formatCurrency(getPrice()) }}

Kontaktdetaljer

Feil ved innsending:
 • {{error}}