Bjørn Bjøru

Prosjektleder, Miljø og smittetiltak

Fagområder
Miljø- og smittetiltak
Mobilnr
+47 73580785
Tlf
+47 48083022
E-post
bjorn.bjoru@vetinst.no

Mine arbeidsområder er Genbank og bevaringsarbeid for anadrom fisk.

Faglig bakgrunn

Hovedfag i økologi
Kurs i prosjektledelse og dyreforsøk