Berit Djønne

Avdelingsdirektør, Stab analyser og diagnostikk

Mobilnr
+47 92814711
Tlf
+47 92814711
E-post
berit.djonne@vetinst.no

1974 Agronom, Voss Jordbruksskule
1980 Veterinær, NVH
1986 Dr. Scient, NVH
2008 Professorkompetanse

Faglig bakgrunn

Berit Djønne er veterinær med spisskompetanse i bakteriologi og alvorlige smittsomme zoonoser. Hun har også kompetanse innen biosikkerhet og drift av smittelaboratorier. Djønne har vært leder ved Veterinærinstituttet i flere år.

Leder ved Veterinærinstituttet. Veiledning av doktorgradsstipendiater.
Opponent ved doktordisputaser.
Brukerkoordinator for Veterinærinstituttets nybygg på Ås.