21 treff

Filtrer søkeresultat

Nyhet
Sykdom
Artikkel
Arrangement
Overvåkning
Rapport

Sorter etter

Vis nyheter eldre enn 2 år

Helseovervåkning villsvin

Overvåkning

Veterinærinstituttet og Mattilsynet samarbeider om et overvåkningsprogram på villsvin i Norge der målet er å kartlegge forekomst av smittestoff som kan smitte mellom dyr og til mennesker

Villsvinhelserapport for 2018 og 2019

Publikasjoner

Villsvinhelseovervåkning basert på prøvetaking av villsvin felt under jakt påviste Salmonella Typhimurium i avføringsprøve fra ett villsvin.

Fagseminar - Viten om villsvin

Arrangement

Utmarksavdelingen for Akershus og Østfold, Veterinærinstituttet og NINA inviterer til fagseminar om villsvin. Hva vet vi om den eksisterende villsvinbestanden i Norge? Hva må vi vite mer om i villsvinforvaltningen? Seminaret er åpent for alle interesserte.

Halvdagsseminar om villsvin

Arrangement

Veterinærinstituttet har gleden av å invitere til et halvdagsseminar om villsvin med spesielt fokus på uttak og innsendelse av prøver fra felte villsvin, inkludert praktisk demonstrasjon. Seminaret arrangeres hos Veterinærinstituttet mandag 27. august. 

Mattilsynet øker godtgjørelse for prøver fra villsvin

Nyheter

Veterinærinstituttet og Mattilsynet samarbeider om et overvåkningsprogram på villsvin i Norge der målet er å kartlegge forekomst av smittestoff som kan smitte mellom dyr og til mennesker. Siden juli 2020 har Mattilsynet utbetalt en godtgjørelse for innsending av prøver fra villsvin til Veterinærinstituttet for helseovervåkning.

Rekordmange prøver til helseovervåkning av villsvin i 2021

Nyheter

Det ble sendt inn prøver fra 294 villsvin til villsvinhelseovervåkning i 2021, en prosentvis økning på 45 % sammenliknet med året før. Det ble påvist Salmonella  i avføringsprøver fra 13 villsvin felt under jakt. Afrikansk og klassisk svinepest ble ikke påvist i prøver fra ett påtruffet dødt villsvin.

Afrikansk svinepest påvist hos villsvin i Sverige

Nyheter

Det er påvist afrikansk svinepest hos villsvin i Sverige. Dette er første gang sykdommen påvises i Norden – noe som øker bevisstheten enda mer rundt den alvorlige svinesykdommen i Norge.