Slik kan du bidra til å hindre smitte av afrikansk svinepest til Norge

Svenskene har iverksatt drastiske tiltak etter funn av afrikansk svinepest på villsvin, 20 mil unna grensen til Norge. Myndighetene ber folk være på ekstra på vakt for å unngå å bringe viruset over til Norge. Kommer viruset til Norge, kan store områder bli avstengt.

Etter at svinepest ble oppdaget i Sverige har det svenske jordbruksverket opprettet en smittesone på nesten tusen kvadratkilometer rundt funnstedet og området er sperret av for ferdsel. Alt av jakt, fiske, høsting og turvirksomhet i området er forbudt i håp om å bekjempe svinepesten.

Skulle afrikansk svinepest bli påvist på villsvin i Norge, er det aktuelt å stanse jordbruksvirksomheten, forby all jakt på alle dyrearter og forby all annen ferdsel (turgåing, jogging, bærplukking osv.) i det området som blir inkludert i den definerte sonen rundt et utbrudd.

I en ekstrasending av Statsskogs "Jakt- og fiskepodden" i samarbeid med Naturkanal 1 kan du høre mer om hva som skjer i Sverige og hva som gjøres for å hindre smitten i å komme til Norge. Jegere og villsvinjakt er viktige brikker for å begrense smittefaren.

Med i studio er Landbruks- og matminister Geir Pollestad. Han mener situasjonen er meget alvorlig og varsler ekstra trykk på å få ned villsvinbestanden i Norge.

Også noen av landets fremste eksperter, veterinær og fagansvarlig for svin ved Veterinærinstituttet Carl Andreas Grøntvedt og sjefveterinær og fagdirektør i Mattilsynet Ole-Herman Tronerud, forteller om hva som nå skjer i kjølvannet av utbruddet av afrikansk svinepest i vårt naboland og hva den enkelte av oss bør være oppmerksom på og kan gjøre for å bidra til å hindre smitten i å komme til Norge.

Hør ekstrasendingen som podcast på Spotify og eller på Apple Podcast eller se sendingen på YouTube

Svært dødelig

Svinepesten gir kun sykdom hos svin, både villsvin og tamsvin. Viruset er nærmest 100 prosent dødelig. Sykdommen oppstår relativt kort tid etter smitte. Dyrene får omfattende feber og blødninger og de aller fleste dør etter et kort og alvorlig sykdomsforløp.

Les mer på faktasiden om afrikansk svinepest (vetinst.no)

Svært motstandsdyktig

Spredning av viruset kan imidlertid skje på en rekke måter, både med hjelp av mennesker og dyr.

Viruset overlever dessuten tørking, speking, salting og frysing. Det gjør spredningsfaren i ikke varmebehandlede kjøttprodukter fra smittede dyr stor over lang tid og, ved transport av slike produkter, lange avstander. Det er også stor smittefare rundt kadaver som har dødd av sykdommen.

Kommer smitten inn i tamsvinbesetninger, blir hele besetninger umiddelbart avlivet og destruert. Konsekvensene for svinenæringen er potensielt meget store.

Sykdommen ble første gang påvist i EU i 2014 og har siden spredt seg vestover og sydover i Europa og har blitt rapportert fra 21 europeiske land.

Unngå å spre smitte

Mattilsynet har klare oppfordringer til jegere, fiskere og andre brukere av naturen.

 • Meld fra til Mattilsynet ved funn av syke eller døde villsvin. Mattilsynet betaler godtgjørelse for slike meldinger
   
 • Jegere og andre som ferdes i naturområder med villsvin i Sverige, må sørge for at de ikke tar med seg smitte til Norge. Hovedtyngden av villsvin i Sverige er i områder syd for E16 som går fra Gävle til Kongsvinger.  Situasjonen i Sverige er foreløpig uoversiktlig da en vet lite om hvor utbredt smitten er.
   
 • For å unngå smitte er det svært viktig å vaske og desinfisere grundig alt utstyr og klær brukt på jakt og ved annen ferdsel i naturområder med villsvin i Sverige før de brukes i områder med villsvin i Norge.  Støvler brukt i områder hvor villsvin ferdes kan for eksempel bære med seg smitte selv om man ikke har vært i nærheten av selve villsvinet.
   
 • Hunder som har deltatt i jakt i villsvinområder i Sverige må vaskes grundig. Personer, utstyr og hunder som har vært i kontakt med villsvin i Sverige, skal ikke komme i kontakt med svinehold i Norge, selv om det er vasket og desinfisert.
   
 • Det er forbudt å ta med ustemplet svinekjøtt ut fra områder med restriksjoner for afrikansk svinepest.

Les mer om konsekvenser og hva du selv bør gjøre på Mattilsynets nettsider

 

Del artikkel