Opptak fra lanseringen av Dyrehelserapporten 2023

Opptak fra lanseringen av Dyrehelserapporten 2023 er nå tilgjengelig. Arrangementet ble streamet fra Veterinærinstituttets lokaler i Sandnes 25. april 2024. 

0:00:30 Velkommen ved Merete Hofshagen, Veterinærinstituttet
0:04:53 Funn og fokus – Fjørfe, Silje Granstad, Veterinærinstituttet
0:17:31 Funn og fokus – Storfe, Marie M. Krosness, Veterinærinstituttet
0:56:01 Funn og fokus – Vilt, Malin Rokseth Reiten, Veterinærinstituttet
1:12:17 Funn og fokus – Småfe, Annette Kampen, Veterinærinstituttet
1:26:08 Funn og fokus – Gris, Carl Andreas Grøntvedt, Veterinærinstituttet
2:20:52 Afrikansk svinepest og villsvinhelse i Norge, Carl Andreas Grøntvedt
2:30:10 Afrikansk svinepest: Erfaringer fra utbruddet i Sverige, Karl Ståhl, SVA
3:02:00 Skrantesjuke i Norge – et skråblikk bakover, og litt frampek,  Jørn Våge, Veterinærinstituttet
3:32:59 Veterinærinstituttets forskning på ku-kalv samvær i melkeproduksjon, Julie F. Johnsen, Veterinærinstituttet
4:02:22 Ringorm hos storfe i Norge, Arvid Reiersen, Veterinærinstituttet
4:14:25 Ringormutbruddet i Trøndelag, Andreas Otlo, Mattilsynet Region Midt
4:27:09 Ringormutbruddet i Trøndelag, Synnøve Vatn, Animalia
4:35:08 Overrekkelse av Dyrehelserapporten fra Øyvind Fylling-Jensen, fungerende administrerende direktør i Veterinærinstituttet til Mattilsynets direktør Ingunn Midttun Godal
4:38:35 Mattilsynets direktør Ingunn Midttun Godal

→ Les hele rapporten her.

Del artikkel