Chiek Er

Forsker, Epidemiologi

Fagområder
Epidemiologi
Vis telefonnummer

Send e-post

Forskningsprosjekter

Pandemic influenza A (H1N1) 2009 virus in pigs – infection dynamics, genetic variations and pathogenesis

En ny variant av influensa A H1N1, kjent som pandemisk H1N1-virus (pH1N1-09v) ble oppdaget våren 2009. De norske svinebesetningene har vært fri for svine-influensavirus til høsten 2009. Det er uklart om svin kan være reservoar for pH1N1-09v og/eller en ‘mixing-vessel’ mellom denne og andre subtyper av influensa, og derved gi opphav til nye varianter med zoonotisk potensiale. I dette prosjektet vil vi undersøke sykdomsdynamikken til pH1N1-09v i en naiv svinebestand, uten sirkulerende svineinfluensasmitte av andre varianter. Derfor er den norske svinebestanden spesielt velegnet for studier av effekter av den nye influensavarianten, da andre sykdommer ikke forstyrrer sykdomsbildet.
Prosjektperiode
2011 - 2013
Område
Epidemiologi, Molekylærbiologi, Patologi, Serologi, Virologi, Zoonoser

BASELINE - Selection and improving of fit-for-purpose sampling procedures for specific foods and risks

Lovverket for mattrygghet er blitt endret og gjort mer risikobasert de siste årene. Dette har skapt behov for å vurdere om dagens tilnærming til prøvetaking av mat bør endres. BASELINE prosjektet skal teste eksisterende og utvikle nye tilnærmingsmåter for prøvetaking.

Prosjektperiode
2009 - 2013
Område
Epidemiologi, Molekylærbiologi, Patologi, Serologi, Virologi, ZoonoserAlgetoksiner, Epidemiologi, Matbakteriologi, Risikovurdering, Toksiske metaller og sporelementer