Kjersti Løvberg

Overingeniør, Forskning, kjemi og toksinologi

Fagområder
Algetoksiner
Mobilnr
+47 91521825
Tlf
+47 93403394
E-post
kjersti.lovberg@vetinst.no

Utvikling av ELISA-metoder innen algetoksiner.
Ansvarlig for måling av radioaktivitet i fôr og næringsmidler.Brukerkontakt på vegne av seksjonen for byggingen på Campus Ås

Faglig bakgrunn

Sivilingeniør i kjemi, NTH 1989

Verneombud for Seksjon for kjemi