Kjersti Løvberg

Senioringeniør, Forskning kjemi og toksinologi

Presentasjon

Ansvarlig for måling av radioaktivitet (Cs-137)  i fôr og næringsmidler.

Utvikling av ELISA-metoder innen algetoksiner og toksoplasmose.

Analyse av rotenon (gyrobekjempelse)

Vis telefonnummer

Send e-post