Feltobduksjon instruksjonsvideo

Veterinærinstituttet har lagd flere videoer om feltobduksjon av dyr. Filmene er beregnet på veterinærer og veterinærstudenter.

Forberedelse av feltobduksjon
Denne filmen viser forberedelse av feltobduksjon, tilrettelegging og smitteforebyggende tiltak.

Utstyr til feltobduksjon
Denne filmen viser forslag til bekledning, utstyr og forsendelsesmateriell som kan være nødvendig ved utførelse av feltobduksjon av dyr.

Obduksjon av gris
Obduksjon gris viser ytre besiktigelse, organuttak fra bukhule, brysthule og bekkenhule samt undersøkelse av hode, lymfeknuter og ledd.

Obduksjon av sau
Obduksjon sau viser ytre besiktigelse, flåing, lymfeknuter, organuttak fra bukhule, brysthule og bekkenhule samt undersøkelse av hode.

Organundersøkelse
Filmen viser undersøkelse av de enkelte organene i brysthulen og bukhulen, bl.a. lunger, hjerte, lever, nyre og mage-tarm-kanalen hos sau og gris.Prøvetaking
Denne filmen viser prøveuttak til bakteriologiske, virologiske, histologiske og parasittologiske undersøkelser. Her vises det prøveuttak fra bl.a. tonsiller, tarm, lever, hjerte, lunge og urin/blæreinnhold.

Pakking av prøver
Filmen viser pakking av ferske og formalinfikserte organprøver fra dyr samt merking av forsendelsen.

Pakking av hode
Filmen viser pakking av et ferskt sauehode samt merking av forsendelsen.

Avfallshåndtering
Filmen fokuserer på kadaver- og avfallshåndtering i forbindelse med en feltobduksjon.