Prøvesvar og generelle vilkår 

Svarrutiner, svartider og generelle vilkår for innsending av prøver til Veterinærinsituttet.

Veterinærinstituttet vil helst sende alle svar på e-post. Husk å angi tydelig e-postadresse på innsendingsskjemaet. 

 • Alle svar sendes på e-post (evt. brev dersom e-postadresse ikke er oppgitt). Ved behov gis foreløpig svar per telefon.
 • Svaret sendes til innsender/rekvirent.
 • Hvis innsender/rekvirent ber om det, kan eier og/eller betaler også få kopi, forutsatt at e-postadressene til eier/betaler oppgis på innsendingsskjemaet.
 • Hvis eier er innsender, og veterinær/fiskehelsebiolog er omtalt, sendes svaret til veterinær/fiskehelsebiolog med kopi til eier. E-postadressene til eier og veterinær/fiskehelsebiolog må oppgis på innsendingsskjemaet.
 • Ved funn av meldepliktig sykdom sendes melding til Mattilsynet.
 • Det kan være andre svarrutiner i overvåkingsprogrammene eller i ulike prosjekter og oppdrag.

 • Prøvesvartelefon

  For spørsmål om innsendte prøver til Veterinærinstituttet Ås. Telefonen er betjent hverdager klokken 13–15.

  • Klinisk bakteriologi: 48 86 67 81
  • Campylobacter: 91 65 72 17 (fra 1. mai til 31. oktober)
  • Parasittologi: 47 47 68 31
  • Serologi: 90 23 85 51
  • Virologi og molekylærbiologi: 46 85 76 95
  • Patologi: 23 21 60 00 (sentralbordet setter over til vakthavende veterinær i åpningstiden.)

Svartid

Svartid varierer, og følgende informasjon er kun veiledende. 

 • Bakteriologi: Vanligvis 2 dager - 1 uke (spesielle analyser 2 uker)
 • Parasittologi: Vanligvis 2 dager - 1 uke
 • Mykologi: Vanligvis 1 - 4 uker (krepsepest 2 dager)
 • Serologi: Vanligvis 2 dager - 2 uker
 • Patologi: Vanligvis innen 2 - 3 uker *
 • Virologi: Vanligvis 2 dager - 1 uke
 • Kjemi/toksikologi: 2 - 3 uker

* Angitt svartid er veiledende for sjukdomsdiagnostikk, og kan variere sterkt i forhold til sakens kompleksitet. Dyrevernsaker, rettsmedisinske saker og besetningsutredninger er eksempler på saker som ofte kan ta lengre tid å besvare.

Generelle vilkår

Ved innsendelse av prøvemateriale aksepterer innsender at:

 • Veterinærinstituttet har rett og plikt til å informere relevante myndigheter, blant annet ved mistanke om/påvisning av meldepliktige sykdommer og forhold i strid med dyrevernloven.
 • Veterinærinstituttet er et offentlig laboratorium, og et analysesvar omfattes i prinsippet av gjeldende regler for konfidensialitet.
 • Veterinærinstituttet forbeholder seg muligheten til å bruke tilsendt materiale også i annen samfunnsnyttig hensikt, med mindre annet avtales spesielt.
 • Prøvesvar fra Veterinærinstituttet ikke kan gjengis i rapporter og lignende uten tillatelse.