Veterinærinstituttet effektiviserer svartjenesten med Dyreartstelefonen

Denne saken er eldre enn to år

Målet med telefontjenesten er at veterinærer, forvaltning og næring skal få raskere svar på spørsmål samt råd om smittsomme sykdommer hos produksjonsdyr og hest.

–Veterinærinstituttet skal være kunnskapsstøtte og gi råd til forvaltning, næring og veterinærer om meldepliktige og smittsomme sykdommer. Daglig mottar vi mange henvendelser i tilknytning til dyresykdommer. Nå oppretter vi en egen telefon der våre fagansvarlige så raskt og effektivt som mulig skal svare og gi informasjon om produksjonsdyr og hest når veterinærer og andre fagpersoner henvender seg til oss, forteller Ståle Sviland som er veterinær og fagansvarlig for storfe ved Veterinærinstituttet.

–Dyreartstelefonen har telefonnummer 400 03 533 og kan benyttes av veterinærer og fagpersoner i felt eller i næring / forvaltning. Med denne telefonen håper vi at det skal bli enklere å få kontakt med denne rette fagansvarlige ved Veterinærinstituttet og raskt få svar og råd knyttet til sykdom og helse hos spesifikke dyrearter. Sviland presiserer at dette ikke er en rådgivertjeneste for den enkelte bonde eller dyreeier.  
 

Fagansvarlige for svin, storfe, småfe, fjørfe og hest blir knyttet til telefonen i første omgang. Innledningsvis vil en bli bedt om å gjøre tastevalg, avhengig av hvilken dyreart en ønsker svar om.

Ved spørsmål om andre dyrearter enn de fem hovedartene, skal innringer vente på svar fra sentralbordet.

For spørsmål om svar på prøver, ring sentralbord eller prøvesvarstelefonen (Ås)

Spørsmål fra husdyrprodusenter og spørsmål knyttet til konkrete innsendte diagnostiske prøver, vil ikke besvares på denne telefonen. Slike spørsmål vil bli administrert av vårt sentralbord 23 21 60 00.

Dersom det gjelder svar på prøver sendt til Veterinærinstituttet på Ås kan gå til Prøvesvar og generelle vilkår og trykk "Prøvesvartelefonen". Da kommer det opp en liste over hvilke nummer en skal ringe avhengig av hvilke prøver en skal ha svar på. Disse telefonene er betjente hverdager mellom 13:00-15:00.

Del artikkel