Vil tette kunnskapshull om fiskedød som følge av algeoppblomstring

Oppblomstring av alger i sjøen i Nordland og Troms har tatt livet av millioner av oppdrettslaks den siste tiden, men fortsatt vet forskerne lite om hvorfor det skjer og hvordan fisk og dyreplankton blir rammet. Det ønsker Veterinærinstituttet å gjør noe med.

- Fiskedød, som følge av algeoppblomstring, er en stor utfordring for oppdrettsnæringen over hele verden. Dessverre vet vi fortsatt lite om hvorfor det skjer og hvordan ulike alger skader fisk og dyreplankton. Vi vet også lite om hvilken rolle menneskelig aktivitet har på fenomenet, som fôrspill fra oppdrettsnæringen. Vår egen aktivitet påvirker muligens mengden og typen alger i sjøen og hvor mye gift de produserer. Vi ønsker å bidra til å løse problemet. Derfor sendte vi i vinter søknad til Forskningsrådet, sier Silvio Uhlig, seniorforsker ved Veterinærinstituttet.

Målet med forskningsprosjektet er å få mer kunnskap om hvorfor enkelte alger plutselig blomstrer opp, samt hvordan de ulike algene skader fisk og dyreplankton i havet.

-Denne kunnskapen vil kunne brukes til å forbedre overvåkingen av alger i havet og dermed varslingen til oppdrettsnæringen, sier Uhlig.

Algene som har tatt livet av oppdrettslaks i Nordland og Troms den siste tiden tilhører slekten Chrysochromulina. Algene er vanlig langs norskekysten. Hvis forholdene blir spesielt gode, så kan den blomstre opp i stort antall og skade fiskebestander.

Skader fisken

Chrysochromulina-alger skader primært fiskens gjeller. Hvordan dette skjer er ikke helt forstått, men det finnes flere teorier.

-Når det gjelder Chrysochromulina-arter så skyldes skadene antakeligvis en kombinasjon av algegifter og andre faktorer med den konsekvens at fisken ikke får oksygen og dør. Det finnes også andre mekanismer som er mer relevante for andre alger, for eksempel direkte mekaniske skader på gjellene, sier Ingun Samdal, seniorforsker ved Veterinærinstituttet.

Andre alger, som også, også kan føre til algeoppblomstring i Norge, er representanter fra slektene Karenia, Chattonella, Pseudochattonella, Vicicitus og Prymnesium.

Villfisk kan svømme vekk eller gå dypere i vannet, hvis algene blomstrer opp og blir mange. Oppdrettslaksen i merdene har ingen mulighet til å komme seg unna.

Veterinærinstituttet har sendt søknad til Forskningsrådet for forskningsprosjektet TOrMENt, sammen med forskere fra Universitetet i Oslo, Havforskningsinstituttet, SINTEF Ocean AS og Instituto de Fomento Pesquero i Chile.

Analyserer prøver i Harstad

Veterinærinstituttet, seksjon for fiskediagnostikk i Harstad, har den siste tiden mottatt betydelige mengder med prøver i forbindelse med algeoppblomstringen i Nordland og Troms. Forskere og ingeniører, både i Harstad og i Oslo, har jobbet på spreng for å levere raske og gode svar til næringen.

Les også:

Veterinærinstituttet samler fiskediagnostikk i Harstad >

Kontaktpersoner:

Seniorforsker Silvio Uhlig

Seniorforsker Ingun Samdal

Del artikkel