Veterinærinstituttet samler fiskediagnostikk i Harstad

For å effektivisere avlesning av sykdomstegn i organprøver fra fisk, skal alle overvåkningsprøver fra fisk sendes inn til Veterinærinstituttets nyopprettede mottak i Harstad. Denne nyordningen vil tre i kraft tidlig på høsten 2019.

– Dette er et strategisk grep for å styrke vår kunnskapsstøtte til forvaltningen og gi raskere og bedre tilpassede tjenester til oppdrettsnæringen, sier Edgar Brun, avdelingsdirektør for fiskehelse og fiskevelferd i Veterinærinstituttet.

I Harstad skal de biologiske prøvene prepareres til digitale bilder som kan deles med kompetente diagnostikere som kan sitte hvor som helst i instituttet. Seksjonen vil også kunne utføre basal bakteriologi.  

– Ved Harstad-kontoret ser vi frem til å ta fatt på den nye arbeidshverdagen hvor vi skal motta prøver fra hele landet. Vi håper dette skal bli en løsning for fremtiden, som gir næringen og forvaltning raskere svar av høy kvalitet. Innkjøringsperioden har gitt svært god kvalitet på de digitaliserte snittene. For patologene som skal lese av snittene blir arbeidsoperasjonene enklere og diagnosene sikrere når kvaliteten er god, sier seksjonsleder Geir Bornø som har arbeidssted i Harstad.

Denne type digital diagnostikk er en nysatsing ved Veterinærinstituttet, og vil kreve endring i arbeidsrutinene både blant ingeniører og diagnostikere. En del av satsingen innebærer også å bygge opp et digitalt bibliotek med bilder av ulike sykdommer som kan brukes til opplæringen av interne diagnostikere så vel som til eksterne interessenter og kommersielle aktører.

– Veterinærinstituttet har i dag en unik samling av prøver, og et slikt digital bibliotek vil få stor betydning for å kunne levere det diagnostiske tilbudet til næringen, sier Brun.

Veterinærinstituttet omstiller virksomheten med mer effektiv drift tilpasset en ny situasjon med nybygget på Ås som skal stå innflyttingsklart til våren 2020. Diagnostikken samles da på Ås og i Harstad.

Aktiviteten i Harstad skal ivareta Veterinærinstituttets behov for prøver for å utføre daglig rutinediagnostikk. I tillegg skal instituttet i større grad enn før samarbeide med næringen og private fiskehelsetjenester og analyseselskap om utveksling av analysedata. Samlet vil dette kunne gi en bedre oversikt over helsestatus i næringen og derved sikre nasjonal sykdomsoversikt og beredskap.

Del artikkel