Veterinærinstituttet på AquaNor 2019

Under årets AquaNor-messe i Trondheim 20.–23. august stiller Veterinærinstituttet i år med stand på et felles forskningstorg Hall A 125-138 med 13 andre forsknings-, innovasjons- og undervisningsmiljøer.

- Oppdrettsæringen utfordres fortsatt av mange av de samme infeksjonssykdommene vi har kjent de siste 20-30 år, forteller avdelingsdirektør Edgar Brun ved Veterinærinstituttet.

- At disse helsetruslene får fortsette, gjør at industrien stagnerer, at ressurser sløses og at store mengder fisk opplever unødvendig dårlig velferd. Veterinærinstituttet ønsker å bekjempe og avgrense helsetrusler så tidlig som mulig, og bidra til å utvikle kunnskap som øker forståelsen av hvordan sykdom oppstår, utvikles og smitte spres, og AquaNor er en viktig arena for dette, sier han.

Forskning og innovasjon samlet på Forskningstorget

Forskningstorget på Aqua Nor 2019 dekker 370 kvadratmeter og samler 14 forsknings-, innovasjons- og undervisningsmiljøer. Etter en offisiell åpning 20. august kl. 14.30 ved Forskningsrådets administrerende direktør John-Arne Røttingen og Fiskeriminister Harald Tom Nesvik, arrangerer institusjonene i fellesskap syv miniseminarer i løpet av disse dagene som retter seg særlig mot norsk havbruksnæring.

Program for miniseminarer - forskere og bedrifter presenterer siste nytt fra forskningen

  • Tirsdag 20.8. kl. 14.45-15.30: Er framtida på land og langt til havs?
  • Onsdag 21.8. kl. 10.30-11.15: Kvalitet og bærekraft – hype eller strategi?
  • Onsdag 21.8. kl. 13.00-13.45: Miljøutfordringer i lakseoppdrett – hvordan kan de løses?
  • Onsdag 21.8. kl. 15.00-15.45: Hvordan sikre frisk fisk?
  • Torsdag 22.8. kl. 10.30-11.15: Lakselusa – vår bitreste fiende
  • Torsdag 22.8. kl. 13.00-13.45: Ernæringsbehov og nye fôrressurser – laks og torsk
  • Torsdag 22.8. kl. 15.00-15.45: Nye muligheter fra havet

Her vil forskere og bedrifter presentere de nyeste resultatene fra forsknings- og innovasjonsprosjekter innenfor aktuelle temaer som lakselus, ny teknologi, fiskehelse, fôrressurser, markeds- og samfunnsspørsmål, miljøutfordringer og nye muligheter fra havet.

I tilknytning til studentdagen på fredag, blir det et eget studentarrangement på Forskningstorget.

Vekst og bærekraft forutsetter god helse og velferd

- For oss er AquaNor en viktig arena til å møte folk i næring, forvaltning og myndigheter og lytte til deres utfordringer og behov. Vår forskning på oppdrettsfisk er særlig rettet mot smittsomme sykdommer som medfører tap og som truer fiskens helse og velferd, men også på nye sykdommer og framtidige helsetrusler.

- Denne kunnskapsutviklingen støtter både opp om nasjonal beredskap innen fiskehelse og om instituttets rolle som rådgivende institusjon for forvaltning og næring. Dette medvirker til akvakulturnæringens bærekraft med hensyn til økonomi, helse og miljø – både nasjonalt og internasjonalt. Veterinærinstituttets slagord er derfor: Uten god helse – ingen vekst. Besøk oss på Forskningstorget i hall A stand 133, avslutter han.

Om AquaNor

Aqua Nor har siden 1979 vært et viktig internasjonalt møtested for akvakulturnæringen, og er i dag verdens største messe for akvakultur-teknologi. Her presenteres alle nyheter av betydning for næringen. Alle de viktigste oppdrettsnasjonene er til stede enten som utstillere, besøkende eller i offisielle delegasjoner.

Her er en oversikt over Veterinærinstituttets deltakelse under messen:

Mandag 19. august: 

kl. 11.00-16.00
Seminar: Brønnbåttransport og biosikkerhet
(Biosecurity and transportation of fish )

Seminaret er organisert av Mattilsynet, Sernapesca og Veterinærinstituttet og vil foregå på engelsk. Fra Veterinærinstituttet deltar Brit Hjeltnes som vil snakke om helsestatus for fisk i Norge samt Mona Dverdal Jansen som vil snakke om risiko for smittespredning med brønnbåter i Norge. Åpent for alle.

Sted: Nova kinosenter, Olav Tryggvasons gt. 5
Les det fullstendige programmet for seminaret 

Fotoutstilling -  se insektene våre inn i øynene

Fra 20. august til 10. september stiller Jannicke Wiik-Nielsen ved Veterinærinstituttet ut kunstferdige bilder av insekter i menneskestørrelse tatt gjennom elektronmikroskop.  Utstillingen "Våre små venner" står utstilt i Nordre Gate i Trondheim. Noen av disse insektene kan bli aktuelle som fiskefôr i fremtiden. Les mer om utstillingen og program

Tirsdag 20. august 

kl. 14.45: MINISEMINAR - Forskningstorget Hall A  126-138

Er framtida på land og langt til havs?

Veterinærinstituttet stiller med foredraget "Lukkede anlegg i sjø – bra for helse og miljø?" v/Arve Nilsen

Onsdag 21. august

Kl. 10.30: - MINISEMINAR - Forskningstorget Hall A  126-138
 
Kvalitet og bærekraft – hype eller strategi?

Avdelingsdirektør Edgar Brun ved Veterinærinstituttet vil holde foredraget: «Frisk fisk er viktig for eksport og markedstilgang. Hvordan sikre norsk adgang til det internasjonale markedet?»

Kl. 12-13.00: På Veterinærinstituttets stand Hall A-133 (Forskningstorget)
Veterinærinstituttet utvikler raskere og mer spesifikk diagnostikk  og etablere organlignende cellemodeller (organ-on-a-chip) som kan erstatte dyreforsøk.
Presentasjon av prosjektet BIO-DIRECT ved Maria K. Dahle

Kl 15.00: MINISEMINAR Forskningstorget Hall A  126-138

Tema: Hvordan sikre frisk fisk?

Herunder holder fagdirektør Brit Hjeltnes ved Veterinærinstituttet foredraget «Status sykdom og fiskevelferd – hvilke utfordringer har vi i 2019 og hvor går utviklingen?»  

Torsdag 22. august 

Kl.10-12.00: – Fiskevelferdsseminar i fortelt ved inngang AquaNor

Arrangør Veterinærinstituttet og Havforskningsinstituttet

Se fullt program 

Kl. 10:30: MINISEMINAR Forskningstorget Hall A 126-138

Tema: Lakselusa, vår bitreste fiende

kl. 10.55: Får vi mindre lakselus med koordinert brakklegging? Lars Qviller, Veterinærinstituttet

Kl. 12.00-13:00: Aktivitet på vår stand A-133:
Sjømattrygghet:  Om det er spor av Listeria i fisk, hvordan kan man vite om mengde overskrider grenseverdien for lovlig omsetning, kundekrav, eller økt sannsynlighet for sykdom hos vanlige og utsatte forbrukere dersom de spiser fisken som sushi? Taran Skjerdal forteller hvordan listeriakalkulatoren hun har utviklet ved Veterinærinstituttet kan brukes nettopp for å vurdere dette.

kl 16:50-17:10
Skadelige alger/fiskedød: Algeoppblomstring av Chrysochromulina-: Hva vi bør gjøre videre.

Arrangør SINTEF: Veterinærinstituttet deltar med 15 min foredrag av Brit Hjeltnes på Sealab sitt arrangement

Fredag 23. august 

Studentdag

I tilknytning til studentdagen arrangeres et eget studentseminar på Forskningstorget

kl. 13.00-13.40: Miniseminar for studenter: Hva skal du bli når du blir stor?

Flere av våre fremste og dyktige forskere vil være tilgjengelige på stand A 133 for spørsmål og en prat.

Last ned hele programmet for Forskningstorget

Last ned program for studentdagen

Del artikkel