Fiskevelferd i oppdrett. Hva er problemene? Hva kan vi gjøre med dem?

Under AquaNor i Trondheim 22. august arrangerer Veterinærinstituttet og Havforskningsinstituttet et felles seminar om fiskevelferd i oppdrettsnæringa . 

{{GALLERY}}

Under kan du laste ned presentasjonene som ble holdt:

1. Kristiansen AaN19_Velferdsutfordringer

2. Tørud_AqN19_småfiskvel

3. Sæter_AqN19_Sykdom og velferdsutfordring

4. Wilman_AqN19_Rensefisk og dyrevelferd

6. Stien_aqN19_ Sammenligning regelverk

7. Tjessem_AqN19_ Velferdsindikatorer

8. Eide_AqN19_Beste praksis

9. Nilsen_AqN19_Semilukka merd

Flere korte innlegg fra både næringa selv, Mattilsynet samt arrangørene selv vil belyse utfordringer for velferden og hvordan disse kan løses, men også hvordan en kan jobbe forebyggende.

Seminaret vil holdes i et konferansetelt rett utenfor Trondheim spektrum.

Send dine spørsmål via SLIDO:

  • Bruk smarttelefonen din for å åpne nettleseren din
  • Gå til Slido.com og skriv inn eventkoden #1705 (aktiveres 22. august)
  • Du kan nå stille spørsmål og "like" de spørsmålene som andre har stilt

Program: 

Møteleder: Stine Gismervik, Veterinærinstituttet

10.00 -10.10: Velkomst og innledning ved Tore Kristiansen, Havforskningsinstituttet

De største utfordringene sett fra fiskens side gjennom hele produksjonssyklusen. Fokuset på lakselus øker velferdsproblemene og tar oppmerksomheten vekk fra andre helseutfordringer.

10.10 – 10.20: Velferden i settefiskanlegga. Hva vet vi om den? Brit Tørud, Veterinærinstituttet

10.20 - 10.30: Sykdom kan gi de største velferdsutfordringene. Årsaker til dødelighet. Per Anton Sæther, Marin Helse

10.30 – 10.40: Velferd ved lusebehandling og tanker om rensefiskbruk. Elisabeth Wilmann, Mattilsynet

10.40 – 10.50: Smerte og varmt vann (Video og data fra forsøkene). Siri Kristine Gåsnes, Veterinærinstituttet

10 min Pause med fingermat og kaffe/mineralvann.

Hvordan løser vi problemene? Fiskeoppdrett er et håndverk, ikke en maskinell prosess.  

11.00 – 11.10: Dess større ei næring er, dess viktigere er et godt regelverk for å sikre helse og velferd. Sammenligne regelverk for fjørfe og oppdrettsfisk. Lars Helge Stien, Havforskningsinstituttet

11.10 - 11.20: Måling av velferd for å dokumentere hvordan fisken har det - FISHWELL, praktisk bruk av indikatorene – hvilke tiltak kan resultatene utløse? Produksjonsfasene ferskvann/sjøvann må henge sammen. Anne Tjessem, Grieg Seafood

11.20 – 11.30: Kommer vi langt med beste praksis? Målrettet strategi for bedre fiskevelferd. Erlend Eide, Eide Fjordbruk

11:30 - 11:40: Er det enkelt å stenge fisken inne i semilukkede merder? Fordeler og ulemper sett i et fiskehelse- og velferdsperspektiv. Arve Nilsen, Veterinærinstituttet

11.40 – 11.55: Paneldebatt:
Under hele seminaret kan du sende spørsmål eller forslag til løsninger og tiltak som kan bedre fiskevelferden i hele eller deler av produksjonen.

Hva kan vi gjøre for å «bygge mer helse» inn i fisken?

Panelet som kan hjelpe til med å svare er:

  • Ketil Rykhus, Sjømat Norge                        
  • Margareth Bergesen, Norway Royal Salmon (NRS) 
  • Olav Breck, Mattilsynet
  • Erlend Eide, Eide havbruk
  • Elisabeth Wilmann, Mattilsynet 
  • Per Anton Sæther, Marin helse
  • Aktuelle personer fra Havforskningsinstituttet og Veterinærinstituttet                     

11.55 – 12.00: Oppsummering -  Avslutning v/Tore Kristiansen, Havforskningsinstituttet

null
Hvor
Klostergata 90, 7030 Trondheim
Når
22. august 2019, kl. 10.00 - 12.00
Brit Tørud

Fagansvar fiskehelse
Mobilnr: +47 90916148
E-post: brit.torud@vetinst.no