Veterinærinstituttet gjennomfører første utryddelsesaksjonen spesifikt mot abbor

Ulovlig utsatt abbor ble i 2017 påvist i Glennsettjønna øst i Trondheim kommune. Abbor er en regionalt fremmed fiskeart i Trøndelag og kan ha stor negativ effekt på opprinnelig ferskvannsfauna. Veterinærinstituttet gjennomførte en rotenonbehandling for å utrydde abborbestanden.

Ulovlig spredning av regionalt fremmede fiskearter i fersvann er et økende problem i Norge. I Trøndelag har det de senere år vært flere tilfeller av ulovlig spredning av abbor, og i Glennsettjønna i Trondheim ble det i 2017 påvist en reproduserende bestand av utsatt abbor.

I rapporten "Bekjempelse av introdusert abbor og gjedde i Glennsettjønna, Trondheim i 2018", kommer det frem at på grunn av beliggenheten var det bekymring for at en videre ulovlig spredning i nærområdet ville føre til etablering av abbor i Jonsvatnet, noe som på grunn av innsjøens størrelse og status som drikkevannskilde ville representert en irreversibel etablering i regionen.

Fylkesmannen i Trøndelag besluttet derfor å utrydde abboren i Glensettjønna ved rotenonbehandling, noe som ble gjennomført i august 2018. Rotenonbehandling er i praksis den eneste fungerende metoden for å fjerne etablerte bestander av uønskede fiskearter i ferskvann.

Behandlingen av Glennsettjønna var en relativ liten og enkel behandling, men er den første utryddelsesaksjonen spesifikt mot abbor gjennomført av Veterinærinstituttet. Den representerer dermed viktig erfaring i forhold til bekjempelse av en regional invasiv fiskeart som de senere årene har blitt spredt til en rekke vann utenfor sitt naturlige utbredelsesområde.

Les rapporten her.

Del artikkel