Vellykket kurs om mædi

Denne saken er eldre enn to år

Veterinærinstituttet arrangerte 11. februar kurs om sauesykdommen mædi for ansatte i kjøttkontrollen i Mattilsynet, samt enkelte medarbeidere som jobber med dyrehelse ved Mattilsynets avdelinger i felt. Formålet med kurset var å gi deltakerne økt kunnskap om sykdommen og praktisk trening i å vurdere lunger fra dyr med mædi.

- Vi har fått veldig positive tilbakemeldinger fra flere av deltakerne som mente at kurset var svært nyttig og at det var en god kombinasjon av teori og praktisk arbeid. Mange satt stor pris på å kunne diskutere faglig med patologene i den praktiske delen og at det var satt av god tid til dette, forteller Annette Kampen, dyreartsansvarlig for småfe ved Veterinærinstituttet.

Sommeren 2019 ble sauesykdommen mædi, som gir pusteproblemer og avmagring, oppdaget i Trøndelag. Ved smitte av mædi i en besetning, vil man et stykke ut i sykdomsforløpet kunne se vevsforandringer i lungene. Slike forandringer kan oppdages i kjøttkontrollen ved slakt, og mistenkelige lunger skal sendes inn for undersøkelse. Dette er en del av den såkalte passive overvåkingen og er et verdifullt tilskudd til øvrig sykdomsovervåking med aktiv innsamling av prøver.

Den første delen av kurset besto av foredrag om temaer som overvåking, tidligere og nåværende mædiutbrudd, egenskaper ved viruset og sykdomsutvikling, og patologiske forandringer i lunger og lymfeknuter ved mædi. Deretter fulgte en del med praktisk trening i obduksjonssalen, der det var samlet lunger fra sauer med mædi som har blitt slaktet i forbindelse med det pågående sykdomsutbruddet.

-Kurset skulle gi de ansatte i kjøttkontrollen økt kunnskap om mædi og ikke minst erfaring med å se, ta og føle på lunger med ulike grader av forandringer som skyldes mædi, sier Kampen.

Veterinærinstituttet arrangerer tilsvarende kurs 9. mars. Dette kurset er allerede fulltegnet.

Les mer om sauesykdommen mædi.

Veterinærinstituttets nettmelding om mædiutbruddet i Trøndelag.

Del artikkel