Utbrudd av salmonella trolig knyttet til vannmelon

Folkehelseinstituttet har varslet Veterinærinstituttet og Mattilsynet om utbrudd av salmonellasmitte hos mennesker. Så langt har 18 personer fått påvist smitte. Smittekilden er trolig vannmelon.

Salmonellautbruddet er forårsaket av mage-tarmbakterien monofasisk Salmonella Typhimurium. Utbruddsetterforskningen er et tett samarbeid mellom Folkehelseinstituttet, Mattilsynet, Veterinærinstituttet og kommuneoverlegene i de aktuelle kommunene.

Etterforskningen viser at alle de 13 personene som har blitt intervjuet så langt, har spist vannmelon i løpet av de siste dagene før de ble syke. De smittede, 10 menn og åtte kvinner, er bosatt i seks ulike fylker i Norge. Det er påvist bakterier med lik genetisk profil hos alle de smittede. Mattilsynet anser det som svært lite sannsynlig at vannmelonene tilknyttet utbruddet fortsatt er på markedet.

For å redusere risiko for smitte har Mattilsynet følgende råd om trygg håndtering av melon:

  • Ikke bruk meloner med skader i skallet som går inn til fruktkjøttet
  • Vask melonen godt og tørk den med papir før du deler den opp
  • Vask hendene dine og utstyret godt med såpe og vann etter å ha håndtert melon
  • Oppskåret melon bør oppbevares kjølig

Håndtering av meloner

Selv om skallet til melonen ikke spises, er det likevel viktig å vaske skallet før oppdeling, fordi det er der bakteriene er. Ved oppdeling blir bakteriene på skallet overført til melonkjøttet med kniven, og til hendene til den som håndterer melonen. Vasking og skrubbing av melonen i vann vil ikke drepebakterien, men heller flytte de bakteriene som sitter løst nok over til vaskevannet. På denne måten overføres de ikke til melonkjøttet når melonen kuttes. Overføring av bakterier fra overflaten av melonen til vannet er grunnen til at melonen skal tørkes med papir etter vask før kutting.

Vasking av melon er viktig uansett om den gjøres i butikk eller hjemme hos forbruker, men det er noen ting man må passe på. Har man bare én melon, skal man vaske den godt. Skal man vaske mange meloner etter hverandre, må man i tillegg tenke på at Salmonella på den første melonen ikke skal smitte over på den tredje eller tiende melonen som vaskes. EFSA (European Food Safety Authority) har gjort vurderinger av dette.

Veterinærinstituttet med i ekspertgruppe

-Meloner har gitt utbrudd med flere typer bakterier. I dette utbruddet er det Salmonella. I andre land har det vært store utbrudd med Listeria og flere andre matpatogener. WHO og FAO har valgt å sette spesielt fokus på meloner i en internasjonal risikovurdering. Arbeidet med denne begynner i oktober, sier seniorforsker ved Veterinærinstituttet Taran Skjerdal, som er med i ekspertgruppen som skal gjøre denne vurderingen. 

Kort om salmonellose

Salmonellose forårsakes av infeksjon med bakterien Salmonella. De vanligste symptomene er diaré, hodepine, magesmerter, kvalme og eventuelt feber. Salmonellabakterier smitter hovedsakelig gjennom mat.

Forekomsten av salmonella er mye lavere blant norske husdyr og norskproduserte næringsmidler enn i andre europeiske land. Importerte matvarer fra land der salmonella er mer vanlig utgjør likevel en viss smitterisiko. Smittekilder kan være kjøttprodukter, særlig svin- og fjørfekjøtt, men også egg, eggprodukter, melkeprodukter som er upasteuriserte eller melkepulver, skalldyr, forurensede grønnsaker og krydder. Salmonella skilles ut i avføringen hos smittede personer og kan derfor også smitte fra person til person gjennom dårlig håndhygiene.

Les mer om Salmonella her.


Kontaktperson:

Del artikkel