Ulovlig genmodifisert papaya funnet i Norge

Denne saken er eldre enn to år

Veterinærinstituttet har påvist ulovlig genmodifisert papaya. Det finnes ingen godkjente genmodifiserte papaya hverken i Norge eller Europa. Funnet ble gjort i en prøve av fersk papaya fra Thailand.

Prøven ble tatt ut i forbindelse med Mattilsynets overvåkingsprogram "Genmodifisering i mat, fôr og såvarer" som gjennomføres i samarbeid med Veterinærinstituttet. Veterinærinstituttet er nasjonalt referanselaboratorium for påvisning av genmodifisert materiale i mat, fôr og såvarer, og har ansvar for laboratorieanalysene.

Det dyrkes genmodifisert papaya i størst omfang i USA, Thailand og Kina. De fleste genmodifiserte papaya har fått tilført gener som gir resistens mot papaya ringspot virus (PRSV). Alle kjente genmodifiserte papaya inneholder kjente genetiske elementer som også forekommer i mange andre genmodifiserte planter. I den aktuelle prøven, som besto av hel, fersk papaya, ble to av disse påvist (p35S og tNOS). Dette funnet kan kun forklares ved at den aktuelle papayaen er genmodifisert.

Rainbow/SunUp event 55-1, (CUH-CP551-8) og event 63-1 (CUH-CP631-7) er de genmodifiserte papayaene som dyrkes i størst skala. Event X17-2 (UFL-X17CP-6), Huanong No. 1, event 16-0-1 og event 18-2-4 er også mulig kandidater. Alle disse seks GMOene inneholder de to GMO-markørene som ble påvist.

Fersk papaya er potensielt «levende», kan inneholde spiredyktige frø og det medfører at dette konkrete funnet også omfattes av genteknologiloven som regulerer levende GMO. Det er tidligere funnet levende GMO i næringsmidler i Norge. Den gang dreide det seg om potensielt spiredyktige linfrø (du kan lese den tidligere saken her). 

Mattilsynet vil melde til det Europeiske "Rapid Alert System for Food and Feed" (RASFF).

Det ble også påvist genmodifisert papaya av Veterinærinstituttet i 2014. 

Aktuelle lenker
Nettmelding fra Mattilsynet

Kontaktperson på Veterinærinstituttet
Arne Holst-Jensen
Bjørn Spilsberg

Del artikkel