Analyser bekrefter ulovlig linfrø i Norge

Denne saken er eldre enn to år

Veterinærinstituttet har analysert prøver av linfrø importert til og omsatt i Norge. Analysene bekrefter mistanken om at ulovlige genmodifiserte linfrø av typen CDC Triffid FP967 også har havnet hos norske forbrukere.

Analyseresultatene indikerer at det er snakk om svært små mengder i de analyserte prøvene.

Den ulovlige linfrøtypen er funnet i en rekke europeiske land, i varepartier eksportert fra Canada. Disse linfrøene har tidligere vært tillatt dyrket i Canada, men tillatelsen ble trukket tilbake i 2001. Det er uklart hvordan de har blitt spredt i så stort omfang, men en mulig forklaring kan være at sprøytemiddelrester i jordsmonnet kan ha bidratt til å gi linfrøtypen en konkurransefordel og at utilstrekkelig testing har bidratt til at spredningen fikk stort omfang før den ble oppdaget.

Les også
Faren med GMO-frø (kronikk i Dagsavisen 21.10.09)
Ulovlige genmodifiserte linfrø i Norge?
Veterinærinstituttets nettsider om genmodifisering

Kontaktperson Veterinærinstituttet
Arne Holst-Jensen
tlf: 23 21 62 43
e-post: arne.holst-jensen@vetinst.no

Del artikkel