Tilfeller av smittsom gulsott påvist hos kanin

Kaningulsott, også kalt Rabbit Haemorrhagic Disease (RHD), er påvist i et kaninhold i Agder.

RHD er en akutt, svært smittsom calicivirusinfeksjon som gir alvorlige leverskader hos kanin. Dødeligheten i kaninhold er vanligvis svært høy (70-90 %). Sykdommen smitter ikke til mennesker. RHD har vært påvist tidligere i Norge i kaninhold i Oppland, Telemark og Agder.

RHD er en B-sykdom og meldepliktig til Mattilsynet. 

Sykdom i ett kaninhold

I det aktuelle kaninholdet i Agder ble kaninene akutt syke og døde etter kort tid. Én kanin ble sendt til Veterinærinstituttet for obduksjon. Det ble gjort funn under obduksjonen som pekte mot RHD og en leverprøve ble sendt til Statens Veterinärmedicinska Anstalt i Uppsala for analyse. Calicivirus - rabbit haemorrhagic disease virus (RHDV) variant RHDV-2 ble påvist i levervevet.

Virussykdom som smitter via direkte og indirekte kontakt

RHDV  gir sykdom hos tamme og ville kaninarter. RHDV-1 gir sykdom kun hos dyr eldre enn 5-6 uker. I 2010 ble en ny type av viruset oppdaget, RHDV-2. I motsetning til RHDV-1 smitter RHDV-2 også spedyr, og kan gi sykdom også hos enkelte harearter. Begge virustyper smitter ved direkte kontakt mellom dyr eller indirekte via avføring, strø/høy, klær og sko.

Hos ville kaniner kan også insekter føre med seg smitte. Inkubasjonstiden er svært kort (1-3 dager), og dyrene dør som oftest 12-36 timer etter at symptomer oppstår. Nervøse forstyrrelser og symptomer fra luftveiene, samt apati og anoreksi er mest vanlig. Dyr som overlever sykdommen, kan være kroniske smittebærere. Det finnes vaksiner mot RHDV.

Andre tilfeller av sykdommen

Siden 2016 er RHDV-2 nå påvist tre ganger i ulike kaninhold i Norge. I Sverige har det vært flere utbrudd av RHDV-2 hos tam- og villkaniner. Alle påvisninger av RHDV i Sverige de siste årene har vært RHDV-2.

Her finner du mer informasjon om RHD. 

Les også om RHD på Mattilsynets nettsider.

Del artikkel