Slik skal pukkellaksen i Tana fanges i sommer

I slutten av juni  skal en ny pukkellaks-felle  stå klar i Tanaelva. Håpet er å fange mesteparten av pukkellaksen som er ventet å komme i år. 24. mai blir det et folkemøte i Tana bru om planene.  

– Vi anser det realistisk å kunne fange en stor andel av pukkellaksen som kommer i dette første året med felle i Tana. Samtidig er det mange usikre faktorer som klimatiske forhold, hvor godt fella fanger og hvor mye pukkellaks som kommer, slik at det er vanskelig å anslå eksakt, sier Roar Sandodden i Veterinærinstituttet, som leder prosjektet på oppdrag fra Miljødirektoratet.

Et prøveår

Den uønskede fremmedarten pukkellaks kommer til elvene i Nord-Norge annethvert år. I sommer ventes et stort antall. På grunn av at Tanavassdraget har et stort potensial for produksjon av atlantisk villaks, og har høy vannføring, er det ekstra krevende å kontrollere og fange pukkellaks i elva. Sterkt reduserte bestander av atlantisk laks de senere årene medfører en ekstra utfordring, da pukkellaksen må tas ut uten at det går ut over den lokale laksen.

– Det er viktig å understreke at dette vil være et prøveår. Uansett hvor mye pukkellaks vi lykkes med å hindre fra å gå opp i elva så er det viktig å få testet ut hvordan en slik fellekonstruksjon vil fungere i Tana. Prosjektet vil gi nyttig erfaring for å løse pukkellaksutfordringen også i andre større vassdrag, sier direktør for Miljødirektoratet, Ellen Hambro.

Skal være klar fra 24. juni

Det tas sikte på at fiskesperra i Tana skal være operativ fra 24. juni. Den settes opp ved Seidaholmen, like nedenfor Tana bru. Lokale ressurspersoner og innleid entreprenør vil være de viktigste aktørene for å sette opp fella, som skal driftes av opp mot 30 kortidsanasatte personer i sommer. Miljødirektoratet vil være formell arbeidsgiver for midlertidig ansatte.

- En felle av denne typen har ikke blitt bygd i Norge tidligere, så det er et nybrottsarbeid. Selve fangstinnretningen og utstyr for å sortere ut og avlive pukkellaks vil plasseres på en flåte ute i elva, sier Roar Sandodden.

Håper naturen spiller på lag

Det foregår nå et grundig arbeid for å få på plass alt det tekniske, utarbeide prosedyrer og planlegge sikkerhet for de som skal røkte fella. Ikke minst vil vannføringa i sommer påvirke når det er trygt å sette opp fella, og påvirke den daglige driften.

–  Vi håper at naturen spiller på lag med oss, slik at vi kan arbeide under relativt stabil vannføring. Vi har tatt høyde for vannføringsendringer gjennom sommeren, men dersom det kommer en større flom må vi i verste fall vurdere å evakuere fella, sier Sandodden.

Åpent informasjonsmøte 24. mai

Norsk institutt for naturforskning vil sammen med Naturressursinstituttet i Finland overvåke hvordan de lokale artene oppfører seg i møtet med fella, slik som den atlantiske villaksen. Samtidig som pukkellaksen skal tas ut, vil felleløsningen være innrettet slik at oppvandring og nedvandring av atlantisk laks og andre lokale arter ikke forstyrres unødig. Det vil bli brukt både video og sonar for å overvåke de lokale fiskeartene og pukkellaks.

Miljødirektoratet vil sammen med Veterinærinstituttet arrangere et åpent informasjonsmøte i Tana bru 24. mai kl. 18-21.

Les tidligere saker om pukkellaks:

Ichthyophonose påvist hos pukkellaks

Veterinærinstituttet med i nasjonal kompetansegruppe for tiltak mot pukkellaks

Podcast: pukkellaksen truer økosystemet i norske elver

Klima og miljøministeren møtte tiltaksgruppa mot pukkellaks

Fant smitte hos pukkellaks

Den norske villaksen sliter

 

 

 

Del artikkel