Stadig vanskeligere å behandle bakteriesykdommer som smitter mellom dyr og mennesker med antibiotika

Denne saken er eldre enn to år

Data sammenstilt av Det europeiske smittevernbyrået (ECDC) og Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet (EFSA), viser at det blir stadig vanskeligere å behandle bakterielle sykdommer som smitter mellom dyr og mennesker med antibiotika.

- Denne rapporten bør igjen få alarmklokkene til å ringe. Den viser at vi er på vei inn i en verden hvor stadig flere vanlige bakterieinfeksjoner blir vanskelige, og i noen tilfeller, umulige å behandle. Det vi imidlertid ser, er at ambisiøse nasjonale retningslinjer i noen land bidrar til mindre bruk av antibiotika og en nedgang i antibiotikaresistens, sier Vytenis Andriukaitis, EU-kommisær for helse- og forbrukerpolitikk og næringsmiddelsikkerhet.

Rapporten, som er basert på data fra europeiske land i 2017, viser at forekomsten av Campylobacter-bakterier som er resistente mot fluorokinoloner nå er svært høy i enkelte land.

Fluorokinoloner har til nå vært benyttet ved behandling av alvorlige campylobacterinfeksjoner, og resistens mot disse midlene betyr at de ikke lenger kan benyttes til behandling. Forekomst av resistens mot fluorokinoloner øker også hos Salmonella.

Multiresistens mot flere kritisk viktige antibiotika, er det fortsatt lav forekomst av, både hos bakterier som Campylobacter og Salmonella fra dyr og mennesker, og også hos indikator E. coli fra dyr.

Ifølge Marta Hugas, sjefsforsker i EFSA (European Food Safety Authority), så har forekomsten av antibiotikaresistente bakterier i dyr gått ned i land som har innført strikte retningslinjer for bruk av antibiotika.

– Rapporter fra europeiske og nasjonale institusjoner viser at det finnes gode eksempler på hvordan det går an å jobbe. Disse bør være til inspirasjon for andre land, sier hun.

Les rapporten fra EFSA og ECDC >

Campylobacter er en av de vanligste bakteriene som smitter til mennesker gjennom mat og som gir magesjau og diare.

Les mer om Campylobacter >

- Vi må lytte til advarslene

Bruk av antibiotika, både til dyr og til mennesker, er den viktigste driveren for utviklingen av antibiotikaresistens.

Tall fra overvåkingsprogrammet NORM-VET viser at det er lav forekomst av antibiotikaresistente bakterier i dyr og i mat i Norge.

Anne Margrete Urdahl, seniorforsker og fagansvarlig for antibiotikaresistens ved Veterinærinstituttet, advarer mot å la det bli en sovepute.

- Vi må lytte til de alvorlige advarslene i rapporten til EFSA og ECDC. De minner oss om at selv om vi ligger veldig godt an på dyresiden i Norge, så krever det hardt arbeid og stor oppmerksomhet om antibiotikaresistens for å kunne bevare vår gode status så lenge vi kan. Presset fra verden rundt er stort.

Norge har nådd målet om 10 prosent reduksjon av antibiotika til matproduserende dyr >

Overvåking av antibiotikaresistens i Norge

Overvåkingsprogrammet NORM-VET (Norsk overvåkingsprogram for antibiotikaresistens i mikrober fra fôr, dyr og næringsmidler) gir en årlig status for forekomst av antibiotikaresistente bakterier i dyr, fôr og i mat.

Veterinærinstituttet koordinerer NORM-VET på oppdrag for Mattilsynet, samt sammenstiller data på forbruk av antibakterielle midler til dyr.

Les mer om NORM-VET >

 

Anne Margrete Urdahl

Seniorforsker, Fagansvarlig Antibiotikaresistens
Vis telefonnummer
Send e-post

Del artikkel