Skrantesjuk elg fra Flesberg i Buskerud hadde flere plager

Veterinærinstituttet har tidligere påvist skrantesjuke (Chronic Wasting Disease – CWD) hos to elgkyr fra Selbu og ei elgku fra Lierne. Sykdommen ble også nylig påvist hos ei eldre elgku fra Flesberg i Buskerud. Dyret ble observert med avvikende atferd og redusert skyhet.

Etter felling ble det tatt prøver av dyret, som nå har fått påvist skrantesjuke. Undersøkelsene så langt viser at dette er samme type CWD som hos de tre andre elgene. Det var lite prioner i hjernen hos dette dyret, og trolig var den avvikende atferden et resultat av annen sykdom. Ved obduksjon ble det påvist silbenstumor, kreft i bakre del av nesehula, som hadde vokst inn i hjernen. Denne formen for kreft forekommer hos eldre elgkyr. I tillegg hadde det uheldige dyret fått høyre hofte ut av ledd, noe som også må forventes å ha påvirket atferden.

– Funn hos denne elgkua viser at, særlig gamle, dyr kan ha flere helseutfordringer, og at atferdsendringer kan ha mer enn én årsak. Det er derfor viktig å dokumentere dyr ved bilder, og aller helst video, som sendes til oss parallelt med at prøver sendes inn. Dette er spesielt viktig ved atferdsendringer, da slik video av dyret i livet vil gi ekstra og verdifull informasjon sammen med obduksjon av dyret, sier CWD-koordinator Jørn Våge ved Veterinærinstituttet.

Aktuelle lenker 

Fakta om skrantesjuke (CWD)

Fakta om silbenstumor

Fakta om avvikende atferd hos hjortevilt

Nyhetssak om den typen skrantesjuke som er påvist på elgen fra Flesberg

Interaktiv statistikk for skrantesjuke

Veterinærinstituttets arbeid på vilthelse og oversikt over aktuelle sykdommer

Del artikkel