Rabies påvist hos fjellrev på øya Hopen på Svalbard

Denne saken er eldre enn to år

Veterinærinstituttet har påvist rabies hos en fjellrev (Vulpes lagopus), også kalt polarrev, på Svalbard-øya Hopen sørøst for Spitsbergen.

Reven angrep to hunder ved meteorologistasjonen på Hopen og ble bitt til døde av den ene av hundene.

- Veterinærinstituttet følger situasjonen nøye. Vi vil sikre rask diagnostikk av prøver som tas og gi råd til myndighetene om forebygging og håndtering av situasjonen, sier Knut Madslien, veterinær og vilthelseansvarlig ved Veterinærinstituttet.

Rev angriper normalt ikke hunder. Mistanke om sykdom gjorde at reven ble fraktet til Veterinærinstituttet i Oslo for diagnostikk. Analyser av hjerneprøver og spyttkjertelvev ved Veterinærinstituttet har bekreftet at reven hadde rabies.

Rabies har blitt påvist enkelte ganger tidligere på Svalbard. Det ble sist påvist rabies på Svalbard i 2011. Fjellrev som vandrer over isen fra Sibir, Canada, eller Grønland er trolig årsak til at rabies-smittet fjellrev dukker opp på Svalbard.

Fastlands-Norge er erklært fritt for rabies, men Svalbard regnes ikke som fritt for rabies. Det ble registrert utbrudd av rabies blant dyr på Svalbard, i 1980 og i 2011. I 2011 ble det påvist rabies på fire rev og 10 reinsdyr. Lav tetthet av rev på Svalbard gjør at smitten ser ut til å «dø ut» mellom hvert tilfelle.

Hundene som ble angrepet av reven var vaksinert mot rabies, og det regnes for å gi sikker beskyttelse mot sykdommen.

Døde rever som blir funnet på Svalbard vil bli undersøkt for rabies.

Dersom du observerer rev eller reinsdyr som er døde, syke eller med unormal atferd, meld fra til Sysselmannen på Svalbard. Ikke håndter dem selv.

Hunder bør holdes under oppsyn og det oppfordres til ikke å mate rev.

Rabies er en alvorlig virussykdom som kan smitte mennesker, vanligvis ved bitt.

Kontaktperson ved Veterinærinstituttet
Knut Madslien, veterinær og vilthelseansvarlig ved Veterinærinstituttet

Aktuelle lenker

Del artikkel