Ønsker prøver fra felte villsvin

Helseovervåkningen av villsvin i Norge styrkes nå med mål om å undersøke prøver av flest mulig villsvin felt i Norge. Ved å analysere prøvene ønsker Veterinærinstituttet å få god oversikt over forekomst hos villsvin av sjukdomsfremkallende smittestoff som kan ha betydning for dyr og mennesker. Det vil bli betalt ut kompensasjon til jegere som sender inn prøver av felte dyr.

Helseovervåkingsprogrammet har siden 2018 påvist meldepliktige Salmonella-bakterier, som kan gi sykdom hos mennesker og dyr, i prøver fra tre villsvin felt under jakt. Dette har gitt viktig kunnskap og understreker betydningen av å forhindre kontakt mellom villsvin og produksjonsdyr. I tillegg er god slakte- og kjøkkenhygiene viktig for å unngå smitte.   

Mattilsynet er sammen med Veterinærinstituttet i gang med å gjøre endringer i Helseovervåkningsprogrammet for villsvin felt i Norge i tråd med Handlingsplanen mot villsvin. Blant annet vil jegere nå få kompensasjon for innsending av komplette prøvesett til dette programmet. Kompensasjonen er på 500 NOK for hanngris og 2000 NOK for sugger, og kompensasjonsordningen administreres av Mattilsynet.

Jegere må bruke oppdaterte prøvetakingssett fra Veterinærinstituttet, og prøvesettene skal sendes til Veterinærinstituttet. For informasjon om hvor slike sett kan hentes, se Mattilsynets hjemmeside. Prøvetakingssettene er nye i sommer, og det er kun disse som skal brukes og forsendelsene vil gå ekspress over natt for å få så hurtige svar som mulig. Jegerne får også gratis undersøkelse for trikiner når de sender inn komplette prøvesett i dette programmet.

Norsk Institutt for Naturforskning (NINA) har også laget prøvetakingssett for bestandsovervåkning som vil distribueres sammen med de andre settene. Mattilsynet og Veterinærinstituttet oppfordrer jegere til også sende prøvemateriale til NINA.

Villsvin er en uønsket art i Norge. Dette slås fast i Handlingsplan mot villsvin 2020-2024 som ble utarbeidet i 2019 av Miljødirektoratet og Mattilsynet etter oppdrag fra Landbruks- og matdepartementet og Klima- og miljødepartementet. Målet skyldes at villsvin kan være bærere av sykdommer som vi ellers ikke har her til lands og som kan smitte til andre dyr og mennesker. Villsvin kan også føre til skader på jordbruk og skog, trafikkulykker og kan være farlige, særlig for hunder.

Carl Andreas Grøntvedt

Fagansvarlig - Svin, forsker
Mobilnr: +47 91884086
E-post: carl-andreas.grontvedt@vetinst.no

Del artikkel