En foreløpig vurdering av innførsel av grovfôr fra EU-land

Veterinærinstituttet fraråder import av grovfôr fra land med afrikansk svinepest. Det fremgår av en foreløpig vurdering av smitterisiko ved import av grovfôr, som Veterinærinstituttet har gjort på oppdrag for Landbruks- og matdepartementet.