MRSA-overvåkningen av svin viser ingen funn hittil i 2016

Denne saken er eldre enn to år

Alle avlsbesetninger, dvs. både foredlings- og formeringsbesetningene, samt navene i purkeringene er hittil i år testet én gang uten at MRSA er påvist.

 {{GALLERY}}

– Dette er en gladmelding, sier prosjektleder Anne Margrete Urdahl.

– Hittil i år er 428 svinebesetninger undersøkt i regi av overvåkningsprogrammet. Av disse er det 88 avlsbesetninger, samt 12 nav som er testet minst én gang. Ingen av disse testet positivt for MRSA. Hadde vi gjort funn av MRSA i avlsbesetningene eller i navene i purkeringene*, kunne konsekvensene vært store med tanke på spredning, forklarer hun.

Årets overvåkingsprogram for meticillinresistente Staphylococcus aureus (MRSA) inkluderer alle smågrisproduserende besetninger med mer enn 10 purker. I tillegg testes avlsbesetninger, samt navene i purkeringer 2-3 ganger i året.

Formålet med overvåkningsprogrammet er å identifisere besetninger som er MRSA-positive for videre smittesporing og sanering.

– Norge har som eneste land i verden valgt en aktiv strategi med sanering av MRSA i svinebesetninger, og Veterinærinstituttet bidrar tungt i dette arbeidet med rådgivning og analyseaktiviteter. Nå håper vi at også siste halvdel av året kommer til å gå like bra, sier Urdahl.

Mattilsynets nettmelding

Kontaktperson ved Veterinærinstituttet:

Anne Margrete Urdahl

*Purkeringer er et driftsopplegg der en produsent med en større besetning av purker (navet) leier ut høydrektige purker til flere mindre produsenter.

Del artikkel