Lang kamp mot lakseparasitt kronet med seier

Denne saken er eldre enn to år

Klima- og miljøminister Ola Elvestuen fikk fredag 1. november overlevert friskmeldingsbrevet som et endelig bevis på at Raumavassdraget nå kan erklæres fri for lakseparasitten Gyrodactylus salaris. Mange års innsats fra nasjonale og lokale krefter ligger bak resultatet som nå kan feires.

De siste prøvene fra laks tatt opp i Raumavassdraget er analysert ved Veterinærinstituttet og viser at elvene er fri for parasitten. Mattilsynet kunne dermed overlevere det endelige beviset på friskmelding til Klima- og miljøminister Olav Elvestuen og Fylkesmannen i Møre og Romsdal, Rigmor Brøste, under en markering i Åndalsnes 1. november.

– Dette er en viktig dag for Rauma og Møre og Romsdal. Det er definitivt nasjonalt viktig men det er også viktig for verden. Dette er en del av en jobb som har foregått over lang tid. Vi er nå et steg nærmere med å fjerne parasitten fra norske vassdrag, sa klima- og miljøminister Ola Elvestuen, mens han takket alle som har bidratt til å friskmelde elva.

– Det har vært en lang kamp i en stor og komplisert smitteregion. Desto mer gledelig er det at vi har kommet dit vi er i dag. Friskmeldinga er en stor seier som igjen viser at vi kan bekjempe Gyrodactylus salaris i store og kompliserte vassdrag, sier prosjektleder og aksjonsleder for bekjempelsen, sier forsker Roar Sandodden ved Veterinærinstituttet.

Bekjempelse og reetablering

Veterinærinstituttet er nasjonalt kompetansesenter for bekjempelse av Gyrodactylus salaris og har planlagt og ledet gjennomføringen av bekjempelsesarbeidet på oppdrag fra Miljødirektoratet. Dette omfattet flere års forberedelser med kartlegging og planlegging frem mot intensive dager i 2013 og 2014, hvor omlag 150 personer gjennomførte de nødvendige rotenonbehandlingene. Instituttet er også nasjonalt kompetansesenter for genbankdrift og reetablering av fiskebestander og har vært faglig ansvarlig for bevaring og reetablering av fiskebestandene i regionen.

Gjennom prosessen er det gjort en stor innsats fra elveierlag og andre lokale krefter.

Friskmeldingsprogram over fem år

Veterinærinstituttet har gjennomført Friskmeldingsprogrammet for Gyrodactylus salaris på oppdrag fra Mattilsynet. Programmet har hatt til hensikt å dokumentere fravær av parasitten i elver der den har blitt påvist, og der behandling er gjennomført. Tidligere infiserte vassdrag kan friskmeldes etter behandling dersom det dokumenteres fravær av parasittene over en periode som tilsvarer maksimal smoltalder i vassdraget, pluss ett års sikkerhetsmargin. De fleste lakseelver i Norge har fire års smoltalder, og dermed blir friskmeldingsperioden fem år.

Påvist første gang i 1980

Smitteregion Rauma består av elvene Rauma med sideelva Istra, Isa og Glutra (Hensvassdraget), Breivikelva, Skorga, Innfjordelva og Måna. I 1980 vart lakseparasitten Gyrodactylus salaris påvist i regionen.  Dette er en parasitt som kan utrydde hele bestander av villaks i smittede elver og ble første gang påvist i Romsdalsregionen i Hensvassdraget i 1980. Smitten spredte seg deretter til Rauma (1980), Istra (1982), Skorga (1982), Måna (1985) og Innfjordselva (1991). Regionen ble behandlet med rotenon i september 1993. I september 1996 ble imidlertid Gyrodactylus salaris igjen påvist i Rauma og parasitten spredte seg videre innenfor smitteregionen.

Miljødirektoratet har hatt det overordnede ansvaret for å bekjempe parasitten og har finansiert behandlingene. Fylkesmannen i Møre og Romsdal har vært tiltakshaver for å bekjempe parasitten, samt å bevare og reetablere fiskebestandene. Mattilsynet har ansvaret for å båndlegge, lage lokal kontrollområdeforskrift, drive forebyggende arbeid og overvåke smittestatus.

Kontaktpersoner

Del artikkel