LA-MRSA påvist i en svinebesetning i Nordland

Veterinærinstituttet har påvist meticillinresistente bakterier (LA-MRSA) en svinebesetning i Nordland.

Veterinærinstituttet har varslet Mattilsynet om funn av dyreassosierte LA-MRSA-bakterier i prøver fra en svinebesetning i Nordland. Svinebesetningen som testet positivt, ble undersøkt i overvåkings- og kontrollprogrammet for MRSA i svinebesetninger, som Veterinærinstituttet gjennomfører på oppdrag for Mattilsynet.

Påvisningen i Nordland er den første påvisningen i overvåknings- og kontrollprogrammet for MRSA i svinebesetninger siden 2017. Den påviste LA-MRSA typen er den som hyppigst er påvist tidligere hos gris i Norge og i Europa.

Les mer om overvåkings- og kontrollprogrammet for MRSA i svinebesetninger >

Mattilsynet har tatt prøver fra kontaktbesetninger som har mottatt griser fra besetningen, og Veterinærinstituttet er i gang med å analysere disse prøvene.

Les nettmelding fra Mattilsynet >

Meticillinresistente stafylokokker (MRSA) er resistente mot betalaktam antibiotika. LA-MRSA er dyreassosierte varianter av MRSA, men både LA-MRSA og andre MRSA-varianter kan smitte mellom dyr og mennesker. Svin og friske mennesker blir sjelden syke av LA-MRSA.

Les mer om MRSA >

Veterinærinstituttet undersøker prøver og er nasjonalt referanselaboratorium for antibiotikaresistens i bakterier fra dyr, mat og fôr. I tillegg planlegger, analyserer og rapporterer Veterinærinstituttet fra overvåkingsprogram for antibiotikaresistente mikrober (NORM-VET), samt for MRSA hos svin, på oppdrag fra Mattilsynet. Et av Veterinærinstituttets viktige oppgaver er å gi råd, faglige vurderinger og risikoanalyser med hensyn til MRSA når det er aktuelt.

Carl Andreas Grøntvedt

Fagansvarlig - Svin, forsker
Mobilnr: +47 91884086
E-post: carl-andreas.grontvedt@vetinst.no

Del artikkel