Jobber bredt og systematisk for å finne årsak til syk og død villaks i flere elver

Denne saken er eldre enn to år

Veterinærinstituttet og Mattilsynet har siden slutten av mai mottatt meldinger om syk og død villaks i flere elver i Sør-Norge. Veterinærinstituttet jobber bredt og systematisk for å finne årsaken. Her er status i arbeidet.

- Villaksen det er snakk om har tydelige sår på finnene og blødninger i huden under buken. Dette er imidlertid skader som kan ha flere ulike årsaker. Det er foreløpig ikke klart hva fisken lider av, eller om fisken i de ulike elvene feiler det samme. Derfor jobber vi bredt og systematisk, sier Ole Bendik Dale, seksjonsleder for forskningsseksjonen for akvatisk biosikkerhet ved Veterinærinstituttet.

Veterinærinstituttet har til nå undersøkt laks og analysert prøver fra laks i Enningdalselva (Østfold) og Sandvikselva (Akershus), Tovdalsvassdraget (Agder) og Bjerkereim (Rogaland), men undersøkelsene er ikke avsluttet ennå.

Det er også rapportert om enkelte villaks med sår i flere andre elver i Sør-Norge.

Slik går Veterinærinstituttet frem

Ved diagnostikk av ukjent sykdom går en i starten bredt ut for ikke å overse noe.

Veterinærinstituttets metoder er da obduksjon, histopatologi og et bredt spekter generelle dyrkings-teknikker for bakterier, virus og sopp. Forskerne kan da fange opp nye og ukjente smittestoffer det ikke finnes spesielle tester for.

- Vi tar også skjellprøver fra fisken for å bestemme om det er villaks og hvor lenge den eventuelt har vært i sjøen. Videre måler vi hvor lang og tung fisken er,

for å undersøke om det er noe mønster i hvordan problemet opptrer i laksepopulasjonene. Dessuten vurderer vi påslag av lakselus, for å kunne vurdere hvor lenge det er siden fisken vandret opp i elvene, sier Dale.

Han presiserer at hvis fisken er død og har begynt å råtne, så må man tolke funn av for eksempel bakterier med forsiktighet. Det er fordi man da kan finne smittestoff som skyldes selve forråtnelsen, og fordi forråtnelsen kan kamuflere sykdom.

Resultater så langt

Fellesnevner for fisken som Veterinærinstituttet har undersøkt til nå er at den har hudsår og skader utvendig. Innvendig har det gjennomgående bildet vært stuvning (opphoping av blod) som tyder på sirkulasjonssvikt, det vil si at cellene i kroppen ikke får nok oksygen på grunn av for dårlig blodsirkulasjon. Veterinærinstituttet har ikke påvist noen alvorlig smittsom sykdom i fisken som er undersøkt.

Sårene er overfladiske, men med noe betennelse i underliggende hud og muskellag. Enkelte sår har en sterk infeksjon med soppen Saprolegnia, en vanlig ferskvannssopp som lett infiserer sår. Veterinærinstituttet mener derfor at Saprolegnia neppe er den primære årsaken til at fisken får blødninger og sår.

Veterinærinstituttet finner en del vanlige parasitter som bendelmark, spolorm (Anisakis) og Trichodina, en encellet parasitt som er vanlig på hud og gjeller på vill laks.

Bakteriedyrkingen har gitt ingen eller bare sparsomme funn av det som regnes som opportunistiske bakterier, inkludert bevegelige Aeromonader.

På utvalgte nyreprøver har vi ved hjelp av molekylærbiologiske metoder undersøkt for gensekvenser som deles av alle typer bakterier, også de som ikke er dyrkbare, uten at det ble funnet noe.

Vanlig bakteriedyrking pågår fortsatt fra de senest innsendte fiskene, siden bakterier kan være saktevoksende.

Virusdyrkingen pågår fortsatt. Det er ingen tegn til virusinfeksjon så langt, men for å være sikker benyttes lang dyrkingstid, så endelige resultater kommer først om cirka to uker fra nå. 

Fisk med lignende symptomer i flere elver

Veterinærinstituttet fikk i slutten av mai melding om syk og død fisk i Enningdalselva (Berbyelva) i Østfold i forbindelse med oppstart av årets fiskesesong. Fisken fra denne elven har tydelige sår på finnene og blødninger i huden under buken.

Senere har Mattilsynet og Veterinærinstituttet fått inn meldinger om syk og død villaks i flere elver i Sør-Norge.

Viktig at mulige smittestoffer uskadeliggjøres

Alle brukere av elver, som fiskere og padlere, er pålagt å gjøre viktige forebyggende tiltak for å unngå spredning av eventuell sykdomssmitte.

Det er forbudt å flytte levende eller død fisk til andre vassdrag eller andre deler av samme vassdrag. Dette kravet gjelder uansett, og er særlig viktig å overholde nå som vi er i en situasjon der det dør fisk uten at man så langt kjenner årsaken.

I tillegg er det viktig at det mulige smittestoffet uskadeliggjøres. For å hindre spredning av mulig smittestoff skal fiskeutstyr, båter og andre gjenstander som er brukt i et vassdrag desinfiseres før de flyttes til andre steder. Desinfeksjon kan for eksempel skje med Virkon S.

Meld fra til Mattilsynet

Dersom noen observerer eller fanger fisk som ser syk ut, særlig når det er mer enn en enkelt fisk, er det viktig å melde fra til Mattilsynet. Det kan man gjøre ved å kontakte nærmeste avdelingskontor.

Les også:

12.06.2019: Flere meldinger om syk og død villaks i flere elver i Sør-Norge

08:06:2019: Jakter årsaken til syk laks i Enningdalselva (Berbyelva)

31.05.2019: Har tatt ut prøver i Enningdalselva (Berbyelva)

27.05.2019: Undersøker død villaks i Enningdalselva (Berbyelva) - inkludert video av syk fisk

Del artikkel