Fugleinfluensavirus påvist hos to svaner i Bergen

Denne saken er eldre enn to år

Den 8. januar varslet Veterinærinstituttet Mattilsynet om mistanke om fugleinfluensa hos to knoppsvaner samt en måke i Bergen kommune. Knoppsvanene ble funnet døde på isen på Lille Lungegårdsvann, mens måka ble funnet død ved Kirkebukta på Laksevåg. Høypatogent fugleinfluensavirus (HPAI) subtype H5N8 ble bekrefta hos begge svanene 11. januar.

Det er så langt påvist høypatogent fugleinfluensavirus (HPAI) subtype H5N8 hos 16 fugler i Norge. Den første påvisninga ble gjort på en kortnebbgås (Anser brachyrhynchus) som ble funnet syk i Sandnes i Rogaland 27. november 2020. Dette var det første tilfellet av HPAI i Norge noensinne. I ettertid er det imidlertid påvist HPAI subtype H5N8 hos brunnakker som ble felt under jakt i flere kommuner på Jæren i Rogaland i midten av november.

Påvisningene førte til økt passiv overvåking, og det er så langt påvist HPAI subtype H5N8 hos ville fugler i fylkene Rogaland, Vestland og Agder samt en kalkun og tre haner som ble funnet døde i Nærbø fuglepark på Jæren. Siden november har omtrent 200 prøver fra sjøldøde villfugler og fjørfe blitt undersøkt for fugleinfluensavirus. I tillegg er det undersøkt cirka 500 prøver fra fuglemerking og jakt i overvåkingsprogrammet for villfugl våren og høsten 2020.

Påvisningene hos svanene i Bergen viser at utbruddet med fugleinfluensa ikke er over, og at det er viktig fortsatt å ha fokus på prøvetaking av sjøldøde villfugler og ved forøket dødelighet i besetninger med fjørfe. Det meldes også stadig om påvisning av høypatogent fugleinfluensavirus i våre naboland.

Veterinærinstituttet følger opp med videre analyser av viruset i samarbeid med EUs referanselaboratorium, og har tett dialog med ornitologiske miljøer med tanke på å avdekke hvordan viruset kan være introdusert til Norge, for å kunne gi Mattilsynet best mulige råd i sykdomshåndteringen.

I en fersk statusrapport vurderer Veterinærinstituttet den aktuelle situasjonen med hensyn til fugleinfluensa i Norge.

Denne rapporten ble oversendt Mattilsynet som så 8. januar 2021 publiserte påfølgende forvaltningstiltak.

Meld fra til Mattilsynet

Veterinærinstituttet anbefaler at publikum, som oppdager svekkede eller døde viltlevende ender, gjess, svaner, vadefugler, måker og rovfugl, er varsom med kontakt med disse. Meld straks fra til Mattilsynet på telefon 22 40 00 00, slik at de kan ta ut prøver fra fuglene.

Det er ikke påvist smitte overført til mennesker av H5N8 i Europa, og risikoen for slik smitte vurderes av Folkehelseinstituttet som svært lav.

Relaterte saker

Del artikkel