Fugleinfluensa påvist hos måke og kalkun

Denne saken er eldre enn to år

Den 3. desember varslet Veterinærinstituttet Mattilsynet om påvist fugleinfluensa hos en svartbak (måke) i Bergen kommune i Vestland og en kalkun og tre haner i Hå kommune i Rogaland. Svartbaken ble observert syk, mens kalkunen og hanene ble funnet døde i en kommunal fuglepark. 

Det er så langt påvist høypatogent aviært influensavirus (HPAI) subtype H5N8 hos sju fugler etter at en kortnebbgås (Anser brachyrhynchus) ble funnet syk i Sandnes i Rogaland 27. november. Dette var det første tilfellet av HPAI i Norge. Måken fra Bergen er det første tilfellet av HPAI i Vestland fylke.

Veterinærinstituttet vurderer smitten hos den positive svartbaken og kalkunen til å være en del av et større utbrudd blant villfugl, og Veterinærinstituttet vurderer at det er viktig å overvåke situasjonen. Veterinærinstituttet har per fredag undersøkt cirka 70 prøver fra fugler hovedsakelig fra Rogaland.

Veterinærinstituttet følger opp med videre analyser av virusets opphav, og har tett dialog med ornitologiske miljøer, for å kunne gi Mattilsynet best mulige råd i sykdomshåndteringen.

Les mer om den første påvisningen av HPAI hos kortnebbgås her.

Meld fra til Mattilsynet

Veterinærinstituttet anbefaler at publikum som oppdager svekkede eller døde viltlevende ender, gjess, svaner, vadefugler, måker og rovfugl, er varsom med kontakt med disse. Meld straks fra til Mattilsynet på telefon 22400000, slik at de kan ta ut prøver fra fuglene.

Det er ikke påvist smitte overført til mennesker av H5N8 i Europa, og risikoen for slik smitte vurderes av Folkehelseinstituttet som svært lav.

Aviær influensa (fugleinfluensa) hos villfugl

Aviær influensa (AI, fugleinfluensa) forårsakes av influensa A-virus. Virusene er svært smittsomme, svært variable og vidt utbredt hos fugler. Ville fugler med tilknytning til vann, som ender, gjess, svaner, vadefugler og måker, utgjør et naturlig reservoar for forskjellige subtyper av lavpatogene influensa A-virus. Virusbærende villfugler utvikler normalt ikke klinisk sykdom, men skiller ut store mengder virus med avføringen.

Risiko for smitte til fjørfe

Hos domestisert fjørfe forårsaker infeksjon med influensa A-virus to hovedformer for sykdom, karakterisert ved henholdsvis høy og lav evne til å fremkalle sykdom (patogenitet). De fleste lavpatogene AI (LPAI)-virus gir lite eller ingen sykdom hos fjørfe, men LPAI-stammer av subtypen H5 og H7 har et potensiale til å endre seg til høypatogene AI (HPAI)-virus etter at de har etablert seg i fjørfeflokker.

HPAI-virus kan forårsake alvorlig og svært smittsom sykdom hos fjørfe og fugler i fangenskap. Dødeligheten i fjørfeflokker kan i enkelte tilfeller være på over 90 prosent. Alle epidemier med HPAI som er kjent så langt, har vært forårsaket av influensa A subtypene H5 eller H7. LPAI har blitt påvist flere ganger hos villfugl i Norge.

Det er viktig å hindre at viruset kommer inn i kommersielle fjørfehold eller hobbyfjørfe hvor det kan gi alvorlig sykdom og død hos fuglene. Norge er fri for andre former for influensa hos andre produksjonsdyr unntatt influensa A(H1N1) hos svin.

Del artikkel