Fugleinfluensautbrudd blant måkefugl kan få store konsekvenser

Høypatogen fugleinfluensa har i vår forårsaket massedød blant måkefugl i en rekke europeiske land. Nå forårsaker fugleinfluensavirus høy dødelighet blant krykkjer i Nord-Norge. Krykkje er en rødlistet måkeart som allerede er sterkt truet.

Det har vært færre utbrudd av høypatogen fugleinfluensa (HPAI) i europeiske fjørfebesetninger våren 2023 sammenlignet med samme periode i fjor. Økende temperaturer og økt UV-stråling svekker overlevelsen av fugleinfluensavirus i miljøet. Veterinærinstituttet vurderer at sannsynligheten for introduksjon av fugleinfluensa i dyrehold med tamme fugler er lavere nå sammenlignet med tidligere i sesongen. Overvåkingsprogrammet for fugleinfluensa som Veterinærinstituttet gjennomfører på oppdrag for Mattilsynet, viser imidlertid at fugleinfluensavirus sirkulerer blant villfugl i Norge, i all hovedsak i kystnære områder. Det oppfordres derfor til fortsatt høyt fokus på smittevern i kommersielle fjørfebesetninger og hobbyfuglehold i sommerhalvåret.

– Rapporter fra Italia om atypisk sykdomsforløp og fravær av kliniske tegn i fjørfeflokker med påvist høypatogen fugleinfluensa forårsaket av ‘måkevarianten’ av viruset, gjør at vi følger ekstra nøye med. Utviklingen blant måkefugl i Norge bør overvåkes, og måkefugl bør prioriteres for testing ved meldinger om unormal dødelighet i nye områder, sier Silje Granstad, veterinær og fagansvarlig for fjørfe ved Veterinærinstituttet.

Publikum oppfordres til å melde ifra til Mattilsynet ved observasjoner av syke eller døde fugler.

Les mer i Veterinærinstituttets nyeste statusrapport:

Del artikkel