Fiskevelferdsseminar AkvaNor 2019- Hva er problemene?

Under AquaNor 2019 arrangerte Veterinærinstituttet og Havforskningsinstituttet et to timers seminar for å spre kunnskap om fiskevelferd. Flere korte innlegg fra  næringa, Mattilsynet samt arrangørene selv belyste velferdsutfordringer, mulige løsninger, og hva en kan gjøre for å forebygge dårlig velferd.

- Det er ikke nok å snakke om hvor viktig god fiskevelferd er for oppdrettsnæringa, vi må gjøre noe med det. Derfor valgte vi i forumet i år å fokusere på temaene: Fiskevelferd i oppdrett. Hva er problemene og hva gjør vi med dem?, forteller fiskehelseansvarlig ved Veterinærinstitiuttet, Brit Tørud.

Konfransier for seminaret var Stine Gismervik, forsker fra Veterinærinstittuttet. Hun forteller det er et stort gjensidig behov for utveksling av kunnskap mellom oppdretter og forskere.

- Stadig flere ser at fiskevelferd er nøkkelen til økt vekst, og at dårlig fiskevelferd bremser vekst, sier hun. 

- Noe av det fiskevelferdsforumet jobber for er at oppdretterne skal ta i bruk en standardisert måte å vurdere velferden på. Oppdrettere får da en mulighet til å vise at fisken har god velferd. Derfor er slike seminarer viktige. Her kan vi  dele og vurderer kunnskap og erfaringer fra flere miljø og lære av hverandre. Vi kan tydeliggjøre hvilke problem som det bør jobbes med, sier Gismervik, som ledet seminaret.

For noen år tilbake etablerte Havforskningsinstituttet og Veterinærinstituttet  samarbeidsplattform for bedre fiskevelferd,  Fiskevelferdsforumet.

Tidligere har forumet arrangert fiskehelseseminar under AquaNor 2017og under forskningsdagene 2018

Takk til foredragsholdere og de ca. 200 personene som møtte til kunnskapsdeling.

Presentasjonene fra velferdsseminaret finner du på arrangementsiden:

Del artikkel