Fisk og fiskere tilbake i frisk elv

Både laks og fiskere var tilbake i frisk elv da gjenåpningen av fiske i Vefsna ble markert. Gjenåpningen kommer etter at ni av ti elver i Vefsnaregionen er friskmeldt for lakseparasitten Gyrodactylus salaris

Med villaksen kommer også drømmene om at elva skal være en samlingsplass og aktiv livsnerve for lokalbefolkningen, og mange ser mulighetene for å lokke tilreisende til dalføret.

Friskmelder ni elver i Vefsnaregionen for Gyrodactylus salaris >

- Planene er mange og optimismen er smittende. Det er gledelig å se at en er så fokuset på å få barn og ungdom glad i elva og laksen. Det betyr alt for den videre utviklingen, sier seniorrådgiver Ketil Skår som deltok for Veterinærinstituttet under markeringen av begivenheten.

Markeringen i hagen på Fru Haugans i Mosjøen og fortsettelsen med barn som fisket på Marsøra var en flott start på det som skal komme.

Å få i barna interessert og glad i elva er avgjørende for framtidig god forvaltning. Foto: Ketil Skaar
Å få i barna interessert og glad i elva er avgjørende for framtidig god forvaltning. Foto: Ketil Skår

- Vi som har deltatt og som fortsatt får ta del i arbeidet med å bekjempe Gyrodactylus salaris, og attpåtil nå ser at det har lyktes, vi er privilegerte, fortsetter Skår.

Les om lakseparasitten Gyrodactylus salaris >

Han peker på det omfattende samarbeidet som ligger bak 40 års kamp mot parasitten i Vefsa. Flere hundre personer har bidratt, enten det er lokalpolitikere, lokale ressurspersoner, forskere, forvaltere, lokalforvaltning og interesseorganisasjoner.

Mattilsynet friskmelde ni av ti elver for Gyrodactylus salaris i Vefsnaregionen i fjor høst.

Veterinærinstituttet har på oppdrag for Mattilsynet og Miljødirektoratet ledet og gjennomført de omfattende prosjektene for å bekjempe parasitten, friskmelde elvene og reetablere fisken.

Slik ble elvene i Vefsnaregionen fri for Gyrodactylus salaris >

Takker for samarbeidet

Endelig! Etter 40 år med lakseparasitten Gyrodactylus salaris i Vefsna kan man nå fiske i en smittefri elv. Foto: Ketil Skaar
Endelig! Etter 40 år med lakseparasitten Gyrodactylus salaris i Vefsna kan man nå fiske i en smittefri elv. Foto: Ketil Skår

Skår mener det står respekt av forvaltere og politikere som tør å ta beslutningen om å fjerne en introdusert art når det krever så drastiske virkemidler.

-Veterinærinstituttet vil takke for et godt samarbeid gjennom mange år med Miljødirektoratet (oppdragsgiver), Fylkesmannen (tiltakshaver), Mattilsynet, VESO, Statkraft, Helgelandskraft, Norsk institutt for naturforskning (NINA), MON, Vefsna Regionalpark, ordførere og lokale politikere og embetsmenn, Norges Jeger og Fiskerforbund (NJFF), og Norske lakseelver. Men ikke minst vil vi takke alle gode hender lokalt som har gjort at vårt bidrag i dette arbeidet har fått et så vellykket resultat. Lokal kompetanse, innsats og vilje til å stå på er avgjørende for å lykkes. Det har blitt utrolig bra, og det er bare begynnelsen, sier Skår.

-Ta vare på elva

Skånsom håndtering betyr mye i Vefsna nå. Bruk håv, kroker uten mothaker, og hjelp hverandre. Foto: Ketil SkaarSkånsom håndtering betyr mye i Vefsna nå. Bruk håv, kroker uten mothaker, og hjelp hverandre. Foto: Ketil Skår

-Det er hyggelig å registrere at kvotene respekteres av fiskerne. Med fredning av hunnlaksen må fiskerne greie å skille mellom hann- og hunnlaks, og de må praktisere fang og slipp. Det går bra så lenge fisken håndteres skånsomt. Ovenfor fiskere som kommer til vassdraget, er det viktig å holde på kravet om å desinfisere utstyret før de slipper til i elva, påpeker Skår.

-Ta vare på elva, laksen, mulighetene og hverdandre i tiden som kommer. Vi ønsker regionen lykke til med det videre arbeidet og er spent på hvilke løsninger en velger. Det er store oppgaver som ligger foran oss alle, og vi i Veterinærinstituttet gleder oss til de årene som ligger foran oss med videre reetableringsarbeid i regionen, sier Skår på vegne av alle de på Veterinærinstituttet som deltok i bekjempelses- og reetableringsarbeidet i Vefsna.  

Ketil Skår

Seniorrådgiver
Mobilnr: +47 48083020
E-post: ketil.skar@vetinst.no

Del artikkel