Dyreassosiert MRSA påvist i prøver fra svin

Denne saken er eldre enn to år

Veterinærinstituttet har påvist en dyre-assosiert variant av methicillinresistent Staphylococcus aureus (MRSA) i prøver fra gris.

Det ble påvist bakterier i flere prøver fra dyr og i prøver fra miljø og støv fra besetningen. Prøvene ble tatt ut og analysert som ledd i et overvåkingsprogram som gjennomføres på oppdrag fra Mattilsynet.

Isolater påvist ved Veterinærinstituttet er videre undersøkt ved St. Olavs Hospital hvor arvemateriale fra bakteriene ble karakterisert. Resultatet viser at denne type bakterie (CC398-t011) tidligere også er påvist i prøver fra svin i Norge. Det er imidlertid ingen sammenheng mellom denne påvisningen og tidligere påvisninger.

Bakterien er relativt vanlig forekommende hos gris, storfe og mennesker i flere land i Europa.

Mattilsynet følger opp saken, og prøver fra kontaktbesetninger vil nå bli undersøkt.

Om MRSA og smitte

MRSA er en spesiell variant av såkalte ”gule stafylokokker” som har utviklet motstand mot flere antibiotika. De første funnene av MRSA var knyttet til mennesker, men etter hvert har dyreassosierte varianter av MRSA i mange land blitt vanlig hos husdyr, særlig hos gris.

Bakterien er sjelden årsak til sykdom hos griser. Den kan smitte fra gris til mennesker, og er først og fremst et infeksjonsproblem i helseinstitusjoner. Det er derfor viktig å unngå at dyreassosierte MRSA smitter over til helseinstitusjoner.

Dyreassosiert MRSA ble påvist i prøver fra norske griser første gang i 2011, og forekomsten av bakterien hos norske husdyr synes fortsatt å være svært begrenset. Men dyreassosiert MRSA er påvist både fra svin, storfe og småfe i Norge.

Forekomsten av antibiotikaresistente bakterier i Norske husdyr er generelt lav sammenlignet med situasjonen i andre land. Norge fører en offensiv politikk mot antibiotikaresistente bakterier med streng forskrivningspolitikk og fokus på behandlingsregimer.

Overvåking av antibiotikaresistens

Veterinærinstituttet er nasjonalt referanselaboratorium for antibiotikaresistens og undersøker prøver fra dyr, mat og fòr for antibiotikaresistente bakterier. I tillegg planlegger, analyserer og rapporterer Veterinærinstituttet fra overvåkingsprogram for antibiotikaresistente mikrober (NORM-VET), samt for MRSA hos svin, etter oppdrag fra Mattilsynet. Et av Veterinærinstituttets viktige oppgaver er å gi råd, faglige vurderinger og risikoanalyser med hensyn på LA-MRSA når det er aktuelt.

Del artikkel